Helsingin yliopisto

Tiedot

1661/62 Karl Ståhl Carolus Christophori, Sæxmækensis 1516. Vht: Sääksmäen Sillantaan ratsutilallinen, kirkonisäntä Kristoffer Ivarsson Ståhl ja Katarina Tomasdotter. Ylioppilas Turussa 1661/62 Stalius Car. Xphori Sexmæk _ 69. — Vuokraaja Inkerin Tuutarissa vuodesta 1680. † 1685/86.

Pso: N.N. tämän 2. avioliitossa.

Veli: rykmentinpastori Tomas Ståhl 2061 (yo 1669/70, † 1693).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 179a; KA valtakunnanregistratuura 25.8.1664 f. 182 (För Christoffer Ifwarson på Sillantaka hemman under een Rusttienst); KA mf. ES 1963 (nn 4) Hämeenkyrön käräjät 7.–8.3.1645 f. 161 (förbe:de Syskones Styff Moor hustru Kirstin Christoffersdåtter Uthaff sin förrige Mans framledne Ifwar Israelssons Barns Fäderne ifrån Sillantaka till Laitila på åthskillige tijder fördt); KA mf. ES 1963 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 5.–6.9.1678 f. 388 (Lendzmannen i Säxmäki Wäl:t Christopher Ifwarsson och Leutnantens Gabriel Carlssons hustro, dygdesamme hustro Anna Påfwelsdotter (vertaa 1941) ... dygdesamme Sahl: hustro Christina Christophersdotter i Hermala, hwilken war Lendzmannens Modher, Men Leutnantens Stiufmodher); KA mf. ES 1839 (jj 26) Ruokolahden käräjät 20.–23.2.1688 s. 50 (een nu mera dödh Student Carl Christopherson i Sillantacka, katso 766), 53; KA mf. ES 1877 (kkk 1) Tuutarin käräjät 4.–5.2.1684 f. 18v (Arrendatoren wehl:t Carl Ståhl ingaf sin skrifftel: klagan emoth Peter Johans: i Latika, bestående uthi 1680, 1681, 1682 och 1683 åhrs dagzwerckz peng:r och Wachtgångh på håfwet ... Frw Maria Kyles breef ... för än Godzet blefwet Arrendat: Arrendwijs /: hwilket skiedt A:o 1680 :/ ... ett H:r Thure Ribbingz Attestatum); KA mf. ES 1877 (kkk 2) Tuutarin ylim. käräjät 3.2.1685 f. 16 (Arrendat: Carl Ståhl); KA mf. ES 1878 (kkk 4) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 26.–31.8.1689 f. 135 (Commiss: wehlb:de H: Johan Hinderson Kors (katso 4315), som skriftl: låtit hijt till Retten Citera Leutnanten wehlb:gh H: Johan Ackerfeldt ... dess Antecess: Matrimonij Sahl: Carl Ståhl ... Ackerfeldt el: dess Kieresta och Stiufbarn); KA mf. ES 1808 (hh 3) Ylim. käräjät Pronsemoision hovissa 7.–11.9.1686 s. 229 (emellan Wälb: Johan Ackerfelt och Commissarien och Arrendatoren Wälb:de Johan Hindrichson Korss (katso 4315), ömsom Kärande och Swarande, angående bem:te Pronsemoisio sampt Asikala Godz Arrende), 234v (Kyrckioherden Wyrdige och Wällärde H:r Petrus Christierni Masalinus 1361 betackade Rätten för undfången Citation til Wälb: Johan Ackerfelt, angående dess resterande deputat af Pronsemoisio och Asikala Håff, Tienstl: anhållandes Rätten wille påläggia bem:te Ackerfelt at erleggia så wäl det hans antecessor matrimonij Sal: Carl Ståhl prå A:o 1680, 1681 & 1682 på tess åhrl: Deputat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 94 (XXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 21 (XXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 43. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 435 (Stjernkors Tab. XVI).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Ståhl. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1516>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.