Helsingin yliopisto

Tiedot

1659/60 Henrik Sundius Henricus Andreæ, Alandus 1372. Vht: Hammarlandin kirkkoherra Anders Alanus (Andreas Henrici, † 1684) ja Margareta Alanus (‡ Tenholassa 1698). Ylioppilas Turussa 1659/60 [Sundius] Henric. [Andreæ _ 62]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1659/60] Henricus [Andreæ Sundius.]. Ylioppilas Uppsalassa 29.10.1665 Henricus Andreæ Sundius. Juravit. [Fratres ex Alandia. Aboa testim. muniti accesserunt]. † ylioppilaana Uppsalassa 1666.

Eno: teologian professori, tuomiorovasti, FM ja TT Jöran Alanus U9 († 1664).

Serkku: Hammarlandin kirkkoherra Nils Grubb 1371 (yo 1659/60, † 1708).

Veli: Johan Sundius 1373 (yo 1659/60).

Lanko: Turun tuomiokirkon taloudenhoitaja Henrik Hasselgren 733 (yo 1649/50, † 1676).

Lanko: Tenholan kirkkoherra, FM Jonas Vetbechius, myöh. Petrejus 1754 (yo 1665, † 1696).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 187a; HYK ms., Bor. osak. matr. #99; KA mf. ES 3233 (Åland 5) Sundin käräjät 24.11.1643 s. 135 (Wällärde her Anders Henrici i Finby opbiuder andre resan hemmanet i Wiwastby rättom arfuingom till handa, der Oloff Drake till förende åbott haffwer), Sundin käräjät 15.8.1649 s. 191 (wyrdige och wällärde her Anders); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Ahvenanmaan maakäräjät 23.8.1658 f. 146, Hammarlandin ja Eckerön käräjät 20.5.1663 f. 139; KA mf. ES 3235 (Åland 7) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 20.8.1670 f. 78 (Warande tilstädes å Ven: Consistorij och Prästebohlets wägnar Pastor et Præpositus Ehrewyrdige H: Andreas Henrici medh Pastore j Finström Wyrdige H: Carolo Petri); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 6.10.1685 s. 98 (Sal: Prostens i Hammerlandh Enkia); KA mf. ES 1844 (kk 4) Mynämäen käräjät 21.–22.3.1660 f. 15v (Hans Ehrewyrdigheet Höglärde, M:r Georgius Alanus pastor uthi Åboo ... sijne medharfwingar som ähr ... H:r Andrea Hinrici Kyrckherde i Hammarlandh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 85 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 430 (11.2.1663, Henricus Andreæ); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 393 passim (mainitaan Hammarlandin kirkkoherra Andreas Henrici Alanus); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 188; Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 289 (28.3.1666, Henricus Alandus är dödh inge medel finnes till hans begrafning, hwarföre begieres hielp dher till af cassa studiosorum. Resol. bewillies 40 dr kopparm:tt).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Sundius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1372>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.