Helsingin yliopisto

Tiedot

14.4.1685 Johan Wallenius Johannes Josephi, Tavastensis 3233. * Akaassa 15.9.1669. Vht: Vesilahden kirkkoherra Josef Wallenius 660 (yo 1648, † 1707) ja hänen 2. puolisonsa Maria Stenius. Turun katedraalikoulun oppilas 17.3.1679 (in cl. d:ni Christierni, Johannes [Josephi Vallenii Pastoris filii in Achas]) – 1685. Ylioppilas Turussa 14.4.1685 [Wallenius] Johan [Josephi Tav _ 162]. — Akaan pitäjänapulainen 1689, kappalainen 1708, kirkkoherra 1712. ‡ Akaassa 9.1719.

Pso: 1693 Elisabet Isaksdotter Bock († 1755).

Poika: rykmentinpastori Josef Wallenius 5346 (yo 1722, † 1778).

Poika: pataljoonansaarnaaja Isak Wallenius 5438 (yo 1724, † 1787).

Poika: Sysmän kappalainen Ivar Wallenius 6014 (yo 1733, † 1761).

Lanko: Johan Bock 4527 (yo 1700).

Vävy: Längelmäen kirkkoherra Israel Wallinus, myöh. Wallin 4984 (yo 1707, † 1750).

Vävy: Marttilan kirkkoherra Johan Hortelius 5107 (yo 1709, † 1781).

Vävy: Espoon kirkkoherra Elias Cajander 5958 (yo 1732, † 1773).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 204b; KA valtakunnanregistratuura 21.10.1712 f. 327 (Fullmackter för någre Pastores och Lectores i Åbo samt Wexiö stiffter, hwilkens nampn här in uti finnes antecknade ... Till Achas sochn i Tawastehus lähn Johan Wallerius); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Akaan, Sääksmäen ja Kalvolan käräjät 11.–13.6.1706 f. 136 (Medhielparen i Achas S:n Wäll:de h:r Johan Wallenius opwijste den skriftelige transaction, han med samptl: dess syskon d: 11 Sept: 1699 ingått, om ett deras faders Probstens i Wesilax Ehrewördig h:r Joseph Wallenii Skatte Rusthåld i ber:de Achas S:n och Nachkialaby). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 15 (1669. 15 Sept. natus est mihi 660 filius. 21 ejusdem per S. S. Baptismum, Johannis nomen accepit. Compatres fuere seqventes: D:n Gustavus Erici de Kyä. D:n Jeremias Steen. Studiosi D:n Nicolaus Congelius 1723, et D:n Johannes Wialenius 1820. Commatres v. Socrus mea charissima. Uxor D:n pastoris mei et Sigred Erici de Curisniemi); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 214 (XLV); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet V (1902) s. 122; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 21, 28, 703 (tillägg och rättelser); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 174 (1680:II), 176 (1681:II), 178 (1682:II), 179 (1683:I), 181 (1684:I), 183 (1685:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 315, 317, 317, 317; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1348 (Vallenius Taulu 12); Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 34; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 20; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 145; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2045, 2644.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Wallenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3233>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.