Helsingin yliopisto

Tiedot

1665/66 Anders Wialenius Andreas Johannis, Tavastensis 1821. * noin 1650. Vht: Etelä-Suomen alilaamanni, Akaan Viialan omistaja Johan Larsson († 1691) ja Elisabet Mårtensdotter Steen. Ylioppilas Turussa 1665/66 [Ucalenius]‹¿› Andreas [Johannis _ 86]. — Pirkkalan kappalainen 1689. Kirkonisäntä (1699). † Pirkkalassa 1707.

Pso: 1689 Beata Isaksdotter Ollioman tämän 2. avioliitossa († 1730).

Pson edell. aviomies: Pirkkalan kappalainen Jöran Birkman 1513 (yo 1661/62, † 1688).

Veli: majoitusmestari Johan Wialenius 1820 (yo 1665/66).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 199a; KA mf. ES 1965 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 8.–11.5.1689 s. 1028; KA mf. ES 1966 (nn 8) Vesilahden käräjät 24.–26.10.1691 s. 387; KA mf. ES 1967 (nn 9) Vesilahden käräjät 26.7.1692 f. 250v, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–13.10.1692 f. 304v; KA mf. ES 1968 (nn 11) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 27.–28.6.1694 f. 270v; KA mf. ES 1966 (nn 8) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 30.5.1698 s. 710, irkkalan ja Messukylän käräjät 13.–14.6.1699 s. 847, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 19.–21.6.1700 s. 1403; KA mf. ES 1970 (nn 15) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 22.–24.9.1698 f. 93v (Brandstod); KA mf. ES 1970 (nn 16) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 20.–22.2.1699 f. 105 (Capplanen ifrån Birkala H:r Anders Wialenius som een Kyrkiowärdh); KA mf. ES 1971 (nn 17) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–13.3.1701 s. 157 (Cappellanen herr Anders Wialenius föredrog att då som han fådt rustningz rättigheten i Sickåis by och Birkala S:n, haar under Ståmmen blif:t lagde 2:ne Crono hemman), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 27.–28.5.1701 s. 294 (angående Caplans bohletz Kähöi räntta); KA mf. ES 1972 (nn 20) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–13.5.1703 f. 216 (Coadiutoren Wällärde H:r Mårthen Stenius fordrade af Cappellanen Wällärde H:r Anders Wialenius 4½ tun:r Korn, som H:r Anders Wialenij hustros Swärfader fordom Probsten och Kyrkioherden Sahl: H:r Olof Raumannus (katso 1513), eller des Efterlefwerska nu mera iemwähl afledne dygdesamma Hustro Kirstin Jöransd:r bordt 1680 uppå Birkala Sochns Prästegårdh till Wårsäde då H:r Mårthens Sahl: Fader fordom Kyrkioherden Mag: Isaac Stenius 991 Probsten Raumannum uppå Präste bohlet Succederat, efter sig lämna, emädan och han iempte sina Syskon, måste nu warande Kyrkioherden Ehrewyrdige H:r Johan Ericium 3286, widh des tillträde sidstl:ne Walburgmässa, till Utsäde bestå), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 2.–3.10.1703 f. 405v (Cappellanens Wällärde H:r Anders Wialenij hustro dygdesamma Beata Ollioman ... med sina 5 döttrar ... om första Söndagen efter Trinitatis, då H:r Anders Wialenij 2:ne döttrar i Kyrkian warit ... den yngre Carin widh namn, om sina 9 Åhr ... H:r Wialenij alla 5 döttrar); KA mf. ES 1972 (nn 21) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 18.–20.2.1704 f. 148v, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 18.–20.2.1704 f. 163v, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 17.–18.5.1704 f. 282v, 290v; KA mf. ES 1973 (nn 21) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 6.–7.10.1704 f. 526v; KA mf. ES 1975 (nn 26) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 26.–27.3.1707 s. 643 (Caisa Simonsd:r i Sikois kärde till Capellanen H:r Anders Wialenius, angående en Järn Gryta om 4 kannerum, som H:r Anders Wialenij Hustru Beata Ollioman henne förhållit); KA mf. ES 1976 (nn 27) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 18.–19.2.1708 s. 148 (Cappellanens Sahl: Anders Wialenij Enckia hustru Beata Ollioman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 114 (XXVI), 134 (XXXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 110–111 (7.3.1666, studios. Andream Johannis och hans brodher); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 297(?), 386–387, 393, 426; J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 63 (I 23.2.1681 Satag.: "Andreas Wialenius lär komma straxt in"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 224 (liite, matrikkeliin merkitsemättä jääneitä ylioppilaita). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 256; R. Sumelius, Viiala-släkterna. SSV 33–34 (1949–50) s. 165; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1373 (Andreas J. Wijalenius).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Wialenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1821>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.