Helsingin yliopisto

Tiedot

1665/66 Olof Hartman Olaus Samuelis, Aboensis 1829. Vht: kaunopuheisuuden professori, FM Samuel Hartman 321 (yo (1643), † 1653) ja Justina Olofsdotter. Ylioppilas Turussa 1665/66 Hartman Ol. Samuelis Ab _ 87. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1667 – kl. 1669. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1669 – sl. 1672. Oraatio 16.4.1671. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1673 – kl. 1681. — Turun katedraalikoulun kollega. Ehkä Mynämäen kappalainen 1679 (Strandberg: Olaus Harman). Turun tuomiokirkon vt. taloudenhoitaja 1681, vakinainen 1682. Kruunupyyn kirkkoherra 1685 (ei astunut virkaan). Tyrvään kirkkoherra 1688. Lääninrovasti (1693). Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1690. ‡ Tyrväällä 15.9.1695.

Pso: Katarina Tomasdotter Rajalenius tämän 2. avioliitossa († 1710).

Pson edell. aviomies: Turun tuomiokapitulin notaari Gabriel Lauraeus 1851 (yo 1666, † 1681).

Appi: Tyrvään kirkkoherra Tomas Rajalenius 22 (yo 1640, † 1688).

Poika: Naantalin kappalainen (Lemun nim. kirkkoherra) Israel Hartman 5092 (yo 1709, † 1730).

Poikapuoli: teologian professori, tuomiorovasti, TT Gabriel Lauraeus 4197 (yo 1696, † 1753).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 82b; KA valtakunnanregistratuura 9.3.1685 f. 70 (Collation för H:r Oloff Hartman på Croneby Pastorat i Finlandh ... aldenstund Pastoratet i Croneby i Finlandh förmest framledne Kyrckioherdens därsammastädes H. Jacob Brenneri (katso 1537) dödelige affgång är wordet ledigt), 4.6.1695 f. 264 (Till Consistorium i Åbo om Tyrfwis Pastorat ... Wij see af Eder und:e skrifwelse dat. d. 29 passato, hurusom Pastoratet i Tyrfwis medelst Kyrckioherdens därsammastädes Olai Hartmans dödelige frånfälle nyligen är blefwit vacant och ledigt, föreslåendes I till Successionen däraf Lectoren uti Cathedral Scholan i Åbo Mag. Johan Rungius 2903), 17.4.1697 f. 184 (Körckioherde Fullmackt för Joh. Vegelius U394 ... medelst Olai Hartmans dödelige frånfälle Körckieherde beställningen widh Tyrfwis Pastorat är kommen att blifwa ledigt); KA mf. ES 1927 (mm 18) Huittisten käräjät 17.–19.9.1689 s. 358; KA mf. ES 1928 (mm 21) Tyrvään ylim. käräjät 6.10.1691 s. 474; KA mf. ES 1965 (nn 7) Vesilahden käräjät 11.–12.2.1689 s. 981 (Cornetens Edel och Manhaftig Christopher Hartmans); KA mf. ES 1966 (nn 7) Tyrvään käräjät 30.8.–2.9.1689 s. 1172 (Probstens hersammestädes E:wörd:ge H:r Olai Hartmans Memorial); KA mf. ES 1966 (nn 8) Tyrvään käräjät 9.–13.1.1691 s. 58; KA mf. ES 1967 (nn 10) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–22.2.1693 f. 79; KA mf. ES 1968 (nn 10) Tyrvään käräjät 20.–21.10.1693 f. 582; KA mf. ES 1968 (nn 11) Tyrvään käräjät 19.–21.3.1694 f. 141; KA mf. ES 1969 (nn 12) Karkun ja Mouhijärven käräjät 29.–30.7.1695 f. 343 (Fordom Probstens j Tyrfwis Sahl: Ehrewyrdige H:r Olof Hartmans Änkia dygdesamma hustru Catharina Rajalenia leth igenom Klåckaren Pähr Sigfredson anhålla om besichtning, emellan hennes Rusthåldh Juracko och Mäenkylä Boor), Tyrvään käräjät 18.–21.10.1695 f. 439; KA mf. ES 1969 (nn 13) Karkun ja Mouhijärven käräjät 16.–17.7.1696 f. 280v, Tyrvään käräjät 26.–27.10.1696 f. 390v; KA mf. ES 1966 (nn 8) Karkun ja Mouhijärven käräjät 8.–9.6.1698 s. 755, Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 22.–24.2.1700 s. 1288; KA mf. ES 1970 (nn 15) Tyrvään käräjät 14.–15.10.1698 f. 210; KA mf. ES 1971 (nn 18) Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–19.10.1701 s. 213; KA mf. ES 1971 (nn 19) Loimaan käräjät 15.–16.7.1702 f. 272. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 111 (XXVI); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 43 passim; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 265, 266, 305, 345, 358, 453, 472, 503, 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 31, 81, 107, 178, 236, 256, 343, 362, 429, 433, 475, 483; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 11, 34, 110, 208, 342, (437), 491, (492); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 455, 457; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 274 (9.3.1685). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 64, 137, 241; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 267; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 531 (Hartman I. Helsingin suku. Taulu 3); H. Impiwaara, Täydennystä Turun tuomiokirkon taloudenhoitajain sarjaan. Genos 12 (1941) s. 61; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2192D, 2192G, 4201G; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 170; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #666, 1842–1844, 2273G, 3320D, 3795.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Hartman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1829>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.