Helsingin yliopisto

Tiedot

29.7.1667 Mikael Brudgum (myös Breutigam) Michael Christierni, Viburgensis 1905. Vht: Viipurin tullinhoitaja Kristian Michelsson Brudgum ja N.N. Ylioppilas Turussa 29.7.1667 Brudegum Mich. Christierni _ 93. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1667 d. 29. Julii] Michaël Christierni Brudegum. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1670 – kl. 1671. Respondentti 1671 (Lidén), pr. Petter Bång U182. Respondentti 1671 (Lidén), pr. Enevald Svenonius 132. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1671 – sl. 1672. † ylioppilaana, ‡ Viipurissa 5.2.1673.

Setä: Puumalan kirkkoherra Anton Brudgum 1230 (yo 1658, † 1694).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 32b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #68; KA mf. ES 1833 (jj 4) Lappeen käräjät 12.–13.3.1646 f. 101 (Christian Brugumm), Taipalsaaren käräjät 10.7.1647 f. 148 (Christer Brudgum, kärde till Erich Jåkelainen om fålk och Boskapz Peng:r för 2 åhr); KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 12.–13.4.1655 f. 177v (Befalningzmans Matz Erichssons Fullmechtigh Christian Brudgum), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 13.–15.8.1657 f. 335v (Häredzskrifwaren Christian Brudgumme); KA mf. ES 1836 (jj 12) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 23.–25.5.1665 s. 75 (Kyrkioherdens i Taipalsari H:r Laurentij [Laurentius Laurentii Herkepaeus] Dragoun Eskil Eskilsson föregaf att Cappellanen i Sawitaipal H:r Johan Matthiæ [Johannes Matthiæ Montanus] haf:r honom beskylt att hafwa belägrat Christian Brudgumes oächta dotter Karin Christers dotter); KA mf. ES 1836 (jj 14) Viipurin pitäjän käräjät 28.–29.6.1667 s. 46; KA mf. ES 1836 (jj 15) Viipurin pitäjän käräjät 23.–25.11.1668 s. 89 (Tollnären Christian Brudgumme); KA mf. ES 1838 (jj 21) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 25.–27.2.1678 s. 3 (Sal: Christian Breutigams Erfwingar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 119 (XXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 25 (XXVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 299, 300, 303, 384–385, 452, 454, 473, 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 31, 81; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 169 (5.2.1673, En Studiosus, Tulschrifwarens Christian Brudgummes Son Michaël be:d, begr. i Sijkanemi kyrckia); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 10. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 40 V#712, 186 V#3761; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #712R, 3761R, 3764G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #301, 733R, 3317D, 3540R, 3794H (‡).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Brudgum. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1905>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.