Helsingin yliopisto

Tiedot

1669/70 Kasper Sarenius Casparus Laurentii, Kikalenius 2058. Vht: Kiikalan kirkkoherra Lars Sarenius (Laurentius Johannis, † 1688) ja Märta Kaspersdotter. Turun katedraalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1669/70 Sarenius Casp. Laurentii _ 100. Respondentti 10.12.1675, pr. Nils Tunander U170. — Turun katedraalikoulun 2. kollega (1680?)–1684. Turun 1. suom. kappalainen (choralis) 1689. Mouhijärven kirkkoherra 1693. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1700. ‡ Mouhijärvellä 7.6.1703.

Pso: (jo 1681) Anna Mattsdotter († 1727).

Veli: Turun kappalainen Johan Sarenius 1842 (yo (1666), † 1677).

Poika: luutnantti Gabriel Sarenius, myöh. Sareen 4838 (yo 1704/05, † 1741).

Vävy: Perniön pitäjänapulainen Jakob Mainelius 3807 (yo 1691/92).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 170b; Kaisa Kyläkosken tiedonanto 19.12.2008 (Luutnantti Gabriel Sareenin äiti Anna Matthiæ haudattiin Tyrväällä 1727. Gabriel oli tällöin Tyrvään Ojansuun virkatalon haltija. Turun kämnerinoikeuden pöytäkirjan 20.6.1708 mukaan Gabriel Sareen oli Casper Sareniuksen poikia, katso viite Selinheimo 1925); KA valtakunnanregistratuura 20.7.1703 f. 266 (Kyrckioherde fullmacht för Mathias Tammelinus 2953 ... medelst Casper Sarenii dödelige frånfälle Mouhijerfvi Pastorat uti Åbo Stift för någon tijd sedan är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 1750 (cc 11) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 1.–2.3.1683 f. 44 (Närwarande menige Man af S:t Carins Sochn ... begiera att fåå H:r Casparum Sarenium, till deras Sochn Cappellan, och icke Johan Gunnelium); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Kiskon käräjät 3.–5.3.1690 s. 96 (Jacob Andersson i Käsälä för hwilckens hemman Finska Capellanen Wällärde H:r Casparus rustat, och annan åbo på hemmanet skaffat), (cc 20) Kiskon käräjät 15.10.1692 s. 124; KA mf. ES 1968 (nn 11) Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–11.7.1694 f. 322 (Kyrckioheerden j Mouhijerfwi Ehrewyrdige och Wällärde H:r Casper Sarenius, daterat d: 28 Maij innewarande Åhr ... hwar utj förmäles, som skulle Prästegårdz Åckern Ib:m wara illa brukat och besådd, sampt att hans antecessor Ehrewyrdige H:r Gabriel Gottleben 2225 nu warande Pastor j Tammela låtit bortföra Gödzel ifrån Präste Gården öfwer 300 Lass, till des Rustningzhemman j Tisala); KA mf. ES 1969 (nn 12) Karkun ja Mouhijärven käräjät 14.–16.10.1695 f. 421; KA mf. ES 1969 (nn 13) Karkun ja Mouhijärven käräjät 16.–17.7.1696 f. 277 (Kyrckioheerden ifrån Mouhijerfwi Wällärde H:r Casper Sarenius på sitt Rusthåldz wägnar utj Läppälambi); KA mf. ES 1972 (nn 20) Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–13.10.1703 f. 467v, 474 (Nembdemannen Michel Philipsson Teri i Lampis å Sahl: Kyrckioherdens i Mouhi Jerfwi Sahl: Casper Sarenij Efterlefwerskas dygdesamma hustro Anna Mattzd:rs wägnar); KA mf. ES 1972 (nn 21) Karkun ja Mouhijärven käräjät 5.–6.2.1704 f. 71; KA mf. ES 1977 (nn 28) Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–19.10.1709 s. 990 (Det beswärade sig framl:ne Kyrckieherdens Sahl: H:r Casper Sarenij Efterlefwerska Annika Mattzd:r öfwer Bonden Thomas Jacobsson i Lampis, för det han låtit förkomma ett Ungt Nööt, hoos honom warit på Foder). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 130 (XXX), 132 (XXXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 504 (Kikalenius); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 309; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 478, 490; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 32, 415; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 220; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 427 (8.1683); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 151 (1669:I), 153 (1670:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 58, 245; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 115; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3832D, 3997R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1991, 3320D, 3321H, 3978R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kasper Sarenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2058>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.