Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1671 Jöran Teudschovius Georgius Jacobi, Ostrobotniensis 2140. Vht: Kalajoen kappalainen Jakob Teudschovius 357 (yo 1643, † 1675) ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1671 Teutschovius Georg. Jacobi Ob _ 107. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1671] Georgius Jacobi Teutschovius. | Choralis i Åbo; Sacellan i Uleåborg 1682; död 1691. — Turun 2. suom. kappalainen 1678. Oulun kappalainen 1682. ‡ Oulussa 24.5.1691.

Pso: 1678 Katarina Resenius tämän 2. avioliitossa († 1730).

Pson edell. aviomies: Turun kappalainen Johan Sarenius 1842 (yo (1666), † 1677).

Appi: Turun kappalainen Johan Karkuensis 849 (yo 1651/52, † 1674).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 192b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #220; KA mf. ES 2033 (rr 13) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 18.–20.5.1674 f. 564v (Hietala som H:r Jöran Teudscovius nu åbor); KA mf. ES 2035 (rr 20) Oulun käräjät 24.–27.7.1683 s. 315 (Merikåski ... höst fiskie ... Caplanerne h:r Hans Forbus och H:r Jöran Teusk); KA mf. ES 2037 (rr 27) Oulun ja Hailuodon käräjät 10.–12.2.1690 s. 161 (Till Cappelans bohl uthnembdes i Uhlå ... åth H:r Jacob Teusk 1/2 Mant: deraf 1/4 Inlagt på Uhlåsahlöön, Jöns Rampainens el:r Hendrich Seckies 1/4 hemman), Oulun ja Hailuodon käräjät 25.–26.8.1690 s. 117 (Caplans bohl); KA mf. ES 2037 (rr 28) Oulun ja Hailuodon käräjät 12.–13.2.1691 s. 115 (Anders Giesti ifrån Uhlåsahlöön föredrog wedh Afkårttningz Ransackningen huru han wore tagen under Caplan H:r Jöran Teusk her i Uhlå till Caplans bohl, Emot den disposition som skedde Näst förledit Åhr 1690 wedh Indehlningen, då Thomas Hindersson Siekinen der till blef Indelt och förordnat ... Ty blef Sieckinen effter Netförledne 1690 Åhrs annotation wijdare för Caplans bohl behållen, Och Anders Gesti derifrån frijkallat); KA mf. ES 2039 (rr 34) Limingan käräjät 10.–12.2.1697 s. 315 (Alldenstundh Nills Anderssonn Simula eij kan neecka sigh Siutton dahl:r k:mt till Sahl: H:r Jöran Teudschovij Änckia dygdesamme hustru Carin Riselia emoot någon afhandlat humbla skylldigh wara; Ty dömbdes han berörde penningar, jämpte Een dahl:r S:m:t i Expenser henne erläggia och betala), Limingan käräjät 30.8.–2.9.1697 s. 202 (Sahl: H:r Jörans Teudschovij Änkia dygdesamme Hustru Catharina Risenia); KA mf. ES 2041 (rr 37) Limingan käräjät 30.8.–4.9.1700 s. 865; KA mf. ES 2041 (rr 38) Limingan käräjät 14.–18.2.1701 s. 294 (Frambledne Cappellanens i Uhleå Sal:ge Jöran Teudschovii Enckia dygdesamma hustru Catharina Risenia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 138 (XXXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 445 (een diekne Georgius Jacobi ‹Tämä?›); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #220; J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. SSV 31 (1947) s. 109. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 60; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 198; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #714G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7588.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Teudschovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2140>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.