Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1674 Johan Revonius nuorempi Johannes Johannis, Vemoensis 2323. Vht: Vehmaan kappalainen Johan Revonius 615 (yo 1647/48, † 1693) ja Elisabet Jöransdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 21.6.1670 (in cl. rect. circ. super., Johannes Johannis Wemoensis) – 25.5.1674 (testim., Johannes Johannis Wemoensis). Ylioppilas Turussa kl. 1674 Revonius Joh. Joh. Vemo. _ 115. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1673/74] Johannes Johannis Revonius Wemoënsis. | Sacell. in Wirmo ob. Respondentti 2.3.1678, pr. Petter Bång U182. — Mynämäen kirkkoherran apulainen (coadjutor, 1679). Mynämäen Mietoisten kappalainen (1681). † Mietoisissa 1695.

Pso: Hedvig Justander tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Mietoisten kappalainen Johan Rahm 3298 (yo 1685/86).

Appi: Mynämäen kirkkoherra, professori, FM Erik Justander 483 (yo (1645), † 1678).

Poika: apulaispappi Erik Revonius 4417 (yo 1699, † 1722).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 158b; HYK ms., Bor. osak. matr. #145; KA mf. ES 1845 (kk 7) Mynämäen käräjät 10.–11.3.1681 f. 27v (Capellanen Wählärde H:r Johann Revonius), Mynämäen käräjät 11.–13.10.1682 f. 50v (Företrädde Capellanen uthi Wirmo S:n Wyrdige och Wällärde Her Johan Revonius och begiärade att få optaga ett Crono H:n uthi Haias byy, der Jöran Mathson åbodt och ödelämbnat hafwer), Mynämäen käräjät 11.–13.9.1684 f. 54v (Lijkmätigt Kongl: Maij:ttz allernådigaste publicerade Förmyndare ordning, deputerades Capellanen Wyrdige och Wällärde Her Ericus Lethalensis och Her Johan Revonius tillijka med Stadznotarien i Nystad Wähl: Henrich Notenberg, att wara såssom Närmaste Skyldemän förmyndare för Sahl. Landz Fiscalens Wählbet:de Elias Johanssons 1376 och hans förre Hustros Ebba Larsdotters barn, Nembl. Johannes, Laurentius och Carin); KA mf. ES 1846 (kk 8) Mynämäen käräjät 7.–11.1.1687 s. 2 (Cappellanen uthi Wirmo Sochn Wyrdige och wällärde Herr Johannes Revonius ... Crono Hemmanet i Haias By); KA mf. ES 1846 (kk 9) Mynämäen käräjät 23.–26.4.1688 f. 108v (Cappellanen Wyrdige och Wällärde H:r Johannes Revonius oppå des Swärmoders dygdesamma Matrona Hust:o Maria Hartmans wägnar gaf Rätten klagel. tillkänna, huru såssom hon nu förledne Septemb: genom een oförmodelig wådeldh bårtmist een Rija medh Spanmål); KA mf. ES 1849 (kk 14) Mynämäen ja Lemun käräjät 8.–10.3.1697 f. 51 (Såsom Coadjutor Wällärde H:r Carl Thelin förmedelst sin obligation af den 26: Septemb:s 1693: haf:r giort sig skyldig till Sahl: Cappellan Wällärde H:r Johan Revonium 21 D:r Km: för en kappa, hwar på bem:e Revonij Successor Matrimonij Cappellan Wällärde H:r Johan Rahm nu giör anfordring). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 147 (XXXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 29 (XXXIV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 432; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 5, 8; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 161 (1674:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 139; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #741R, 1700D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #746R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Revonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2323>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.