Helsingin yliopisto

Tiedot

1675/76 Erik Justander Ericus Erici, Virmoensis 2433. Vht: Mynämäen kirkkoherra, professori, FM Erik Justander 483 (yo (1645), † 1678) ja Maria Hartman tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1675/76 [Iustander] Ericus [Erici _ 120]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1675/76] Ericus Erici [Justander Wirmoëns: | uterqve Pastor Nosocomii Ab. obiit.]. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1681 – sl. 1682. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1683 – sl. 1685. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1686. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 2.6.1695. — Apulaispappi Tammelassa 1695, sittemmin Turussa. Turun hospitaalinsaarnaaja 1702. † Turussa 1708.

Pso: Maria Eufrosyne Wessman tämän 1. avioliitossa († 1744).

Pson seur. aviomies: Turun hospitaalinsaarnaaja Kristoffer Lignipaeus 4734 (yo 1703, † 1718).

Vävy: Porin triviaalikoulun rehtori Johan Maexmontanus 5168 (yo 1711, † 1748).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 100b; HYK ms., Bor. osak. matr. #155, tilikirja s. 24 (1675: 21. Martij. Ericus Justander); KA mf. ES 1747 (cc 7) Marttilan käräjät 26.3.1652 f. 90 (Pyäldö, katso 238); KA mf. ES 1851 (kk 20) Liedon käräjät 30.9.1703 f. 209v (Hospitals Pastor ifrån Åbo H:r Erich Justander upwijste Högwälborne H:r Landzhöfdingens Remiss af den 17 hujus af innehåld att Häradz Rätten borde Ransaka, om Orsakerne till Pyäldö hemmans Ödesmåhl ... det är ett uhrminnes Ödes hemman, men Engiarne äro bergade af Hospitals Predikanten); KA mf. ES 1387 (q 2) Naantalin RO 3.4.1701 (Predicanten wähllärdhe H:r Erich Justander, som och inne warit), Naantalin RO 15.4.1701 (H:r Justandri Swärfadher). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 156 (XXXVI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 241, 293, 325, 326, 383, 408, 470, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 67, 90, 91, 155; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #120. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 66; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 107 (Justander Taulu 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2940D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4170.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Justander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2433>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.