Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1676 Erik Stigelius Ericus Jacobi, Lojoensis 2471. Vht: Pusulan kappalainen Jakob Stigelius 67 (yo 1640, † 1679) ja Karin Eriksdotter Alftanus. Turun katedraalikoulun oppilas 4.6.1670 (in cl. rect. circ. super., Ericus et Jacobus Jacobi fratres Lojoenses) – 2.5.1676 (testim., Ericus Jacobi Raichaeus‹!› Lojoens.). Ylioppilas Turussa kl. 1676 Stigelius Eric Jacobi Lojo _ 121. — Pusulan kappalainen 1680, pysyi virassa isonvihan yli. Viimein sokea. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1698. ‡ Pusulassa 19.9.1731.

Pso: 1685 Anna Gabrielsdotter Hagert.

Appi: Inkoon kirkkoherra Gabriel Hagerus 200 (yo 1641, † ~1681).

Poika: Pusulan kappalainen Nils Stigelius 4982 (yo 1707, † 1740).

Sisarenpoika: Karjaan kirkkoherra Jakob Sievonius 5087 (yo 1709, † 1774).

Vävy: Vehkalahden koulumestari Gabriel Westenius 5558 (yo 1727, † 1765).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 183a; KA mf. ES 1884 (ll 7) Lohjan ja Siuntion käräjät 19.–21.6.1684 f. 80 (Första gångon oplystes Kaukela Ryttare Hemman som Corporaln Wälb: Hindrich Rennerfält försålt för 330 D: Kop:m:t till Caplanen Wällärde H:r Erich Stigelium som kiöpebrefwet af d: 21. Aug. 1683 uthwijsar och ingen war som der emoot klandradhe); KA mf. ES 1884 (ll 8) Lohjan ja Siuntion käräjät 20.–22.6.1685 f. 89v (Margeta Jacobzdotter ifrån Oittila, beswäradhe sigh öfwer H:r Erich Stigelius för dedh han wigdt hennes dotter Anna Hinderssdotter medh Jacob Matsson i Karisjärfwi tillsamman, för än den första kullan richtigt afwittrat bleff, emedan hon 2 barn aflat medh sahl: Jacob Mortensson i Ickola), Lohjan ja Siuntion käräjät 17.–18.9.1685 f. 140 (Kaukula ryttare hemmanetz bördzrätt), 142v; KA mf. ES 1885 (ll 9) Vihdin käräjät 28.–29.7.1690 f. 121v (Emedan H:r Erich Stigelius beswärade sigh öfwer Simon Jacobsson i Kaukela och Anders Clemetsson Ib:m att dhe hans Swidielandz gerdzlegårdh opbränt och der igenom äro Hästar inkomne och Säden opåtit); KA mf. ES 1886 (ll 10) Vihdin käräjät 23.–24.11.1693 s. 741; KA mf. ES 1886 (ll 12) Karjaan käräjät 15.–16.3.1695 s. 247; KA mf. ES 1887 (ll 13) Vihdin käräjät 20.–21.2.1696 s. 131, Vihdin käräjät 30.6.–1.7.1696 s. 419; KA mf. ES 1887 (ll 14) Vihdin käräjät 9.–10.6.1697 s. 389; KA mf. ES 1887 (ll 15) Vihdin käräjät 25.–27.6.1698 s. 408 (Henrich Johansson [Danbom] i Jachoa ... Henrichz Swåger Capplan H:r Erich Stigelius); KA mf. ES 1890 (ll 23) Vihdin käräjät 11.–13.1.1706 s. 35 (att reparera och byggia Capplans bohlet i Kaukela); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 22.3.1712 (Såssom Tullneren här i Staden Ehreborn och Wählbetrodde H:r Boetius Liliewahn 3356 har inlagt en skrifftel: anmodan wid sidsta Rådstugu dag d: 19 Januarii om afwittring för sine barn ... till desse sine barns förmyndare sin Swåger och barnens Mohrbroder Wyrdige och Wähllärde H:r Erich Stigelius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 158 (XXXVI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #135; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 5, 8; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 165 (1676:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 351; G. Rein, Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. Genos 16 (1945) s. 119; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 180; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1904H (vih. 8.3.1685).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Stigelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2471>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.