Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1679 Johan Thuronius, aateloituna 1719 Törnecreutz Johannes Johannis, Arctopolitanus 2727. * Porissa noin 1660. Vht: Kangasalan kirkkoherra, FM Johan Waenerus, myöh. (1656) Thuronius 662 (yo 1648, † 1701) ja hänen 1. puolisonsa Kristina Henriksdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1679 Turonius Joh. Arctop _ 141. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1678/79] Johannes Thuronius. | p:fectus Holmiam. Respondentti 14.12.1687, pr. Daniel Achrelius 1565. — Amiraliteetin kanslian kopisti Karlskronassa 1692, aktuaari 1696. Amiraliteettiylioikeuden notaari 1698. Amiraliteettikollegion kanslian notaari 1702, sihteeri 1712. Osallistui useisiin merisotaretkiin. Turun hovioikeuden asessori 1715, samalla Tukholman laiva- ja kaleerieskaaderin vt. sihteeri ja sotatuomari. Aateloitu 1719. Tuomittu virkavirheestä sotatuomarina toimiessaan sekä puolueellisuudesta tuomarinvirassa sakkoihin ja menettämään virkansa 1721. Valtiopäivämies 1720. † 1.11.1722.

Pso: 1697 Katarina Andersdotter Malmlood.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 198b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #252; KA valtakunnanregistratuura 2.6.1715 f. 517 (Fullmacht för Thuronius at wara Assessor uti Åbo Hoffrätt), 23.9.1719 f. 162 (Inrikes civilexpeditionen, Skiöldebref för Assessoren Johan Törne Creutz ... En Skiöld aff blå färg, hwaruti wisa sig tre Gyllende korss, rundt omkring skiölden går En Bord af Silfwer zirad med 8 röda rosor, åfwan på Skiölden står en öppen Tornerhielm, hwarutur upstiger en röd ross på en grön Stielke, emellan 2:ne Struss fiädrar af gull, Crantzen och Löfwärket är aff Gull, silfwer, blått och rödt), 3.11.1721 f. 110 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Adam Schultz 4740 at wara Assessor i Åbo Håfrätt ... den effter Johan Törnecreutz ledig blefne Assessors beställningen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 178 (XXXIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 162; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #252. — A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 398; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 404 (Törnecreutz Tab. 1); J. Kleberg, Amiralitetskollegium – Marinförvaltningen. Svenska ämbetsverk III (1934) s. 106; H. Impiwaara, Antti Thuronius ja hänen sukunsa. SSV 26 (1942) s. 41; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #55R, 4198G; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5164 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #66R, 1372, 4149.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Törnecreutz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2727>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.