Helsingin yliopisto

Tiedot

15.5.1703 Adam Schütz, aateloituna 1726 Fredenstierna Adamus Adami, Viburgo-Carelius 4740. * Viipurissa 25.12.1685. Vht: Viipurin kaupunginvälskäri, LT Adam Schütz (Adamus Adami, yo mm. Leidenissa ja Bolognassa, † 1687) ja Anna Modéen. Oli Leipzigista tilatun saksalaisen maisteri Henmanin sekä Anders Degermanin ja Nils Limatiuksen yksityisopetuksessa. Viipurin lukion oppilas 9.8.1700 – 2.5.1703. Ylioppilas Turussa 15.5.1703 [Schytz] Adam Vib.-Carel _ 248. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1703 d. 15. Maii] Adam Schütz Vib. Carelius. a S. Regia Maiestate nobilitatus et dictus Fredenstierna: variis honorifius muneribus functus, Cancellarius justitiae factus et tandem Praeses supremi Regis Regniq: Dicasterii Aboënsis. Svean hovioikeuden auskultantti 3.6.1708. — Svean hovioikeuden ylim. kanslisti 1710. Valtiosäätyjen pankin varaviskaali 1711, kanneviskaali 1716. Turun hovioikeuden asessori 1721. Aateloitu 1726. Svean hovioikeuden asessori 1728, hovioikeudenneuvos 1736. Oikeuskanslerin arvonimi 1752. Oikeuskansleri 1755. Turun hovioikeuden presidentti 1758. Svean hovioikeuden presidentti 1768. Valtiopäivämies 1726–27, 1731, 1734, 1738–39, 1740–41, 1742–43, 1746–47, 1751–52, 1755–56, 1760–62 ja 1765–66. † Tukholmassa 4.5.1772.

Pso: 1721 Engel Maria Kyper († 1755).

Äidin isä: viipurilainen raatimies, varapormestari Sven Wexionius, myöh. Modenius 1277 (yo 1658/59, † 1697).

Opettaja: Anders Degerman 4005.

Opettaja: Nils Limatius 3131.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 173a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #385; RA Svea hovrätt, Auskultanteder 1689–1716 f. 166; KB Biographica vol. If 20 (KA mf. FR 466); KA valtakunnanregistratuura 7.5.1685 f. 235 (Till Öfwersten Fritz Wachtmeister, swar om dhe 2:ne af honom förmählte Feldtsherer Hinrich Rugerod (katso U772) och Adam Schutz), 3.11.1721 f. 110 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Adam Schultz [Schytz] at wara Assessor i Åbo Håfrätt ... den effter Johan Törnecreutz 2727 ledig blefne Assessors beställningen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 319 (LXIII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 53. — A. Anjou, Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän (1899) s. 15; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 41; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 824 (Fredenstierna); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #236D, 273D, 277D, 1080D, 1082D, 1361D, 3246D, 3326D, 3464D; Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 75.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Adam Fredenstierna. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4740>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.