Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1681 Jakob Rungius Jacobus Matthiæ, Satacundensis 2904. Vht: Loimaan kirkkoherra Matias Rungius 1312 (yo 1659, † 1715) ja Anna Walstenius tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 11.3.1672 (in cl. I colleg., Jacobus Matthiae Loimjokensis. ‹Tämä?›). Ylioppilas Turussa kl. 1681 [Rungius] Jacobus [Matthiæ Satac. _ 148]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1680/81] Jacobus Rungius. | Past. in Skworitz inde post impetum hostilem Past:r in Längelmä. | et tandem ex fuga redux Pastor in Loimjoki | Obiit A:o 1723 in Mart. — Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (B. O. Liewenin, sittemmin Bernh. Rehbinderin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1693. Skuoritsan kirkkoherra Inkerissä 1696. Pakeni sotaa Suomeen. Längelmäen kirkkoherra 1704. Pakeni edelleen Ruotsiin 1713. Loimaan kirkkoherra 1721. Rovasti. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1705. † Loimaalla 3.1723.

Pso: 1696 Anna Lang tämän 2. avioliitossa († 1728).

Pson edell. aviomies: Skuoritsan kirkkoherra Bengt Elgfooth 2837 (yo 1680, † 1695).

Poikapuoli: ylioppilas Jakob Elgfoot 5132 (yo 1710).

Poikapuoli: Alastaron kappalainen Olof Elgfooth U667 († 1743).

Lanko(?): Linköpingin piispa, TT Jakob Lang 1889 (yo 1667, † 1716).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 165a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #275; KA valtakunnanregistratuura 8.11.1693 f. 646 (Esquadrons Predikantz Fullmacht under Åbo Lähns Cavallerie för Jacob Rungius ... Wij Carl etc. Giörom witterligit, att såsom förmedelst Anders Osselij 2830 dödelige frånfälle Esquadrons Predikantz beställningen under Wårt Åbo och Biörneborgz Lähns Cavallerie Regemente är kommen att blifwa ledig och hoos Oss till dess ersättiande underdånigst nembnes och föreslåås Predikanten Wällärde Jacob Rungius i anseende till dess wackra lährdom goda gåfwor i Predikningar och alfwarsamma lefwerne; Altså hafwom Wij dörtill i Nåder samtyckt och bewilliat), 27.8.1696 f. 456 (Esquadrons predikantz fullmackt för Jonas Pachalenius 2787 ... medelst Jacob Rungii befordran till Squoritz Pastorat Esquadrons predijkantz beställningen under wårt Åbo lähns Cavallerie Regemente är kommen at blifwa vacatn och ledig), 3.11.1721 f. 120 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Jacob Rungius på Loimjoki pastorat i Åbo Stifft); KA mf. ES 1969 (nn 12) Loimaan käräjät 29.–30.5.1695 f. 210 (H:r Jacob Rungius); KA mf. ES 1976 (nn 27) Ruoveden ja Keuruun käräjät 11.–12.3.1708 s. 207; KA mf. ES 1880 (kkk 17) Tuutarin käräjät 26.3.–1.4.1702 s. 157; KA mf. ES 1811 (hh 14) Buran käräjät 6.2.1697 s. 237, Skuoritsan käräjät 8.–9.2.1697 s. 253, Skuoritsan käräjät 22.–23.6.1697 s. 642; KA mf. ES 1812 (hh 15) Skuoritsan käräjät 23.–25.2.1698 s. 376; KA mf. ES 1812 (hh 16) Skuoritsan käräjät 13.–14.6.1699 s. 444; KA mf. ES 1813 (hh 18) Skuoritsan käräjät 25.6.1701 s. 217; KA mf. ES 1813 (hh 19) Kaprion läänin alaosan käräjät 24.–30.1.1702 s. 174. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 191 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. (242); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet V (1902) s. 121; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 11; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #275. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 232, 287; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 22; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #28G, 1439G; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7431; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 182; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #282; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #4927 (1716).

Doria gratulantti

Päivitetty 19.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Rungius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2904>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.