Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1681 Johan Ekenbom Johannes Johannis, Holmensis 2933. * noin 1666. Vht: kamarikollegion aktuaari Hans Ekenbom ja Margareta Mattsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1681 Ekenbom Joh. Joh. Holm _ 150. — Mainitaan asiamiehenä ym. tehtävissä Ala-Satakunnan käräjillä vuodesta 1685. Laamanninoikeuden notaari (1692). Vaasan pormestari 1693. Pohjanmaan pohjoisen voutikunnan tuomari 1707. Talonpoikaisjoukkojen päällikkönä Kajaanin kahakassa 1712. Valtiopäivämies 1693 ja 1697. ‡ Oulussa 20.4.1714.

Pso: Brita Hansdotter Granqvist tämän 2. avioliitossa († 1732).

Pson edell. aviomies: Sotkamon kappalainen Anders Cajanus U359 († 1688).

Appi: Lohtajan nimismies Hans Granberg, myöh. Granqvist 1352 (yo 1659, † ~1694).

Poikapuoli: sotatuomari Anders Cajanus, myöh. Cajanus Ekenbom U587 († 1718).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 50b; Johannes Hissan tiedonanto 11.10.2011 (Johan Ekenbomin hautausmerkintä löytyy Digitaaliarkisto Oulun kirkon tilit 1687–1729 (IIIGa:4) s. 378: 20.4.1714 H:r Heradz höff: Sahl: Johan Ekenbom); KA valtakunnanregistratuura 13.7.1693 f. 391 (Fullmackt för Johan Eekebohm at wara Bårgmästare i Wasa ... såsom förmedelst Lars Riwels 2713 dödelige afgång, des förträdde Bårgmästare beställning uti Wasa Stadh är kommen at blifwa ledig), 16.10.1707 f. 122 (Häradzhöfdingz fulmacht i Österbottens Norre District för Johan Ekenbohm ... såsom Häradzhöfdingen uti Norre Districtet af Österbottens Höfdingedöme Andreas Mathesius 1791 för des skickelighet [siukelighet] skul intet förmår berörde bestälning widare tilbörligen förestå och förrätta); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Eurajoen käräjät 31.8.–3.9.1685 f. 91 (Dns: Johannes Ekenbom); KA mf. OS 490 (Ala-Satakunta II KOa 1b) Euran käräjät 19.–21.1.1686 f. 143 (Pastor Wyrdige och wällärde H:r Matthias Langius, förmedelst Monsieur Johan Ekeboom), Ulvilan käräjät 1.–5.2.1686 f. 183v; KA mf. ES 1926 (mm 13) Loimaan käräjät 15.–17.9.1686 f. 843v (Aff Rätten förordnades efter begiäran Nembdemännerne Jacob Jacobsson i Hattula och Jacob Bertilsson i Hurskala med Johan Ekenbohm, at skifta Arff efter Simon Thomassons i Pappis hustru), Huittisten käräjät 20.–24.9.1686 f. 869v (Pastor Loimijokiensis Ehrewördige H:r Christian Procopæus föregaf igenom sin Fullmechtige S:r Johan Eekbohm), Euran käräjät 11.–13.10.1686 f. 937; KA mf. ES 1926 (mm 14) Ulvilan käräjät 21.–25.2.1687 s. 175; KA mf. ES 1927 (mm 18) Euran käräjät 9.–12.2.1689 s. 65 (Sign:r Johan Ekenbohm tilltahltte Brofougden härsammastädes Eskell Eskellsson, för det han icke efter sin uthfäste Låfwen förledne Sommars Ophandlat Aff Pärlefiskiare i Euraåminne, för emottagne Fyratijo Otto D:r K:rm:t pärlor, åth Högwälb:ne Grefwen och Laghman Frederich Stenbock); KA mf. ES 2092 (ss 29) Mustasaaren käräjät 14.–15.10.1707 s. 1011 (katso 4054); KA mf. ES 2095 (ss 34) Lohtajan ylim. käräjät 16.12.1712 s. 1248 (Regementz Skrifwaren Erich Munselius, som Lenssmans tiensten förwaltar ... om den Tiufnad, som förrymde Dragonen Anders Wirolain hoos bem: Munselius begådt hafwer, hwar med Ordin: Häradzhöfdingen Johan Ekenbohm för Swågerlag skuld med Munselius sig intet befatta kunnat); KA mf. ES 2038 (rr 29) Kruunupyyn käräjät 30.9.–1.10.1692 s. 232 (Notarien wed Lagmans Rätten wälbet:de Johan Ekenbohm, företrädde å sin Swär Faders Bef: Mans wälbet:de Hans Graanqwistz wegnar); KA mf. ES 2038 (rr 31) Lohtajan käräjät 12.–13.1.1694 s. 58 (Borgmestaren wällbetrodde Hans Ekenbohm); KA mf. ES 2039 (rr 32) Kruunupyyn käräjät 8.–9.3.1695 s. 320 (Bårgmestaren ifrån Wasa wällbetrodde Johan Ekebohm och uppå frambledne Hosspitalls Föreståndarens Sahl: Zachris Ehrssons (katso 2139) Änkias dygdesamme Matronas hustru Annæ Granbergz wägnar); KA mf. ES 2039 (rr 33) Sotkamon käräjät 12.–13.8.1696 s. 160 (Sahl: H:r Andreæ Cajani ... Änkia nu warande Borgmest:s i Wasa wälbetrodde Johan Ekenbohms hustru); KA mf. ES 2044 (rr 42) Lohtajan käräjät 20.–22.9.1705 s. 770 (katso 1352). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 188 (XLI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35 (XLI). — K. Hedman, Borgmästare och rådmän i Wasa 1610–1925. SSV 9 (1925) s. 147; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 39; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2347D, 2931D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5268.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Ekenbom. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2933>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.