Helsingin yliopisto

Tiedot

1683/84 Erik Tammelin Ericus Gabrielis, Aboensis 3105. Vht: Lohjan kirkkoherra, FM Gabriel Tammelin 1265 (yo (1658), † 1695) ja Anna Eriksdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 26.2.1683 (in cl. rect., Ericus [Gabrielis Tammelini Praepositi Lojoensis filii]). Ylioppilas Turussa 1683/84 [Tammelinus] Eric. Gabrielis Ab _ 158. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1688 – sl. 1688. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1689. Respondentti 25.4.1691 pro exercitio, pr. David Lund 2257. Respondentti 21.11.1691 pro gradu, pr. David Lund 2257. FM 25.11.1691. Oraatio 16.6.1692. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1692 – sl. 1693. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Lohjalla) 5.2.1693. — Turun akatemian varasihteeri 1692. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Joh. von Campenhausenin rykm.) rykmentinpastori 1693. † 1694.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 16.10.1694 f. 595 (Regementz Predikantz fullmakt för Bartel Vahel 3196 ... förmedelst Regementz Predikantens wijd Wårt Österbotns Infanterie Regimente Eric Tamelini dödelige afgång, Regementz Predikants tiensten derunder är kommen at blifwa vacant och ledigt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 207 (XLIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 68, 91, 179, 264, 317, 318, 396, 429, 430, 514; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 76, 165, 181 (mainitaan Tammelinit), 184, 197, 204, 205, 218, 240, 264, 306, 321, 407, 444; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 265; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 25; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 140 #66; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 179 (1683:I). — Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 23; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #55G, 65G, 1520G, 2323R, 2324R, 2329G, 2363G, 3929G, 4010G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 144; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #295, 1237H (prom. 1691), 1281H (prom. 1691), 1982, 2368H (prom. 1691), 2452R, 2490R, 2646H (prom. 1691), 2687H (prom. 1691), 3423H (prom. 1691), 4446.

Doria gratulantti

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Tammelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3105>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.