Helsingin yliopisto

Tiedot

1683/84 Jost Collinius Justus Pauli, Tavastensis 3117. Vht: Pälkäneen pitäjänapulainen Paul Collinius 619 (yo 1648, † 1665) ja Ingeborg Herkepaeus tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 7.3.1676 (in cl. I colleg., Iustus [Pauli Pelkenenses]). Ylioppilas Turussa 1683/84 [Collinius] Justus Tavast _ 159. — Apulaispappi Helsingin pitäjässä (1691). Elossa 1705. † (1708).

Pso: Elin (jäi leskeksi).

Velipuoli: rykmentinpastori Erik Ichtydius 2107 (yo 1670/71).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 43a; KA mf. ES 1724 (bb 17) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 2.–3.11.1696 s. 323 (Coadjutor H:r Jost Collinus, katso 3220); KA mf. ES 1725 (bb 19) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 7.–8.3.1698 s. 74 (Medhielparens H:r Just Collinii attest), Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 1.–2.12.1698 s. 232; KA mf. ES 1726 (bb 21) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 19.–20.8.1701 s. 217 (Coadiutoren H:r Justus Collinus till wittne framhafft, berättade); KA mf. ES 1728 (bb 28) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 9.–10.10.1708 f. 69 (Såsom sahl: Coadiutoren Jost Collin och des Erf:r finnes skyldige Arfwedh Jörensson i Tafwastby på en ingången häst handell 30 D:r K:m:t ... altså dömmes besagde Collins Enckia att betala samma resterande 30 D:r K:m:t); KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 9.4.1704 s. 55 (Anna Claesdåtters Wittne, medhielparen i Hellsing Sochn H:r Jost Collin); KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 6.11.1705 s. 154. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 204 (XLIV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 17. — Y. Blomstedt, Pälkäneen Colliniuksista ja vähän muistakin muutama lisätieto. Genos 30 (1959) s. 76.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jost Collinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3117>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Collinius, Justus Tavast. p. 159.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 204.