Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1684 Lars Sarin Laurentius Benedicti, Tavastensis 3157. Vht: Tammelan Riihivalkaman kylässä asunut jahtivouti Bengt Jönsson († 1702) ja hänen 2. puolisonsa Elisabet Pålsdotter Båge. Turun katedraalikoulun oppilas 12.6.1680 (in cl. rect., Laurentius Benedicti [Tammelaenses]). Ylioppilas Turussa kl. 1684 [Sarmenius]‹¿› Laurent. [Bened:i Tav _ 160]. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa helatorstaina 21.5.1691 (Laur. Sarijn). — Apulaispappi Tammelassa 1691, vt. kirkkoherra 1693, pitäjänapulainen 1694. Tammelan Jokioisten kappalainen 1709. † Tammelassa 27.5.1710.

Pso: (jo 1697) Brita Isaksdotter Tammelin tämän 1. avioliitossa († 1740).

Pson seur. aviomies: Jokioisten kappalainen Tomas Amnelius 4429 (yo 1699, † 1716).

Appi: Tammelan kirkkoherra Isak Tammelinus 822 (yo (1651), † 1693).

Veli: ylioppilas Jonas Sarin 3156 (yo 1684, † 1691).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 170b; KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Tammelan ja Someron käräjät 19.–21.3.1706 f. 104v (Cappellanen här i Tammela S:n Wällärde H:r Jacob Tammelander 1731 ... des Swåger Coadjutoren Wällärde H:r Lars Sariin, angående Rihiwalkama hem:n ... des fader, framl:ne Skallfogden Bengt Jönson), Tammelan ja Someron käräjät 31.5.–2.6.1706 f. 116, Tammelan ja Someron käräjät 13.–15.12.1706 f. 261v; KA mf. ES 1855 (kk 28) Marttilan käräjät 15.–16.3.1710 f. 61v (hwilken attest [den 14 Decembr: 1709] ... Cappellanen i Jockiois H: Laurentius Sarijn under attesterat); KA mf. ES 1970 (nn 16) Loimaan käräjät 23.–24.1.1699 f. 4 (Coadjutor ifrån Tammela Sochn Wällärde H:r Lars Sarin af Ehrewyrdigh H:r Paulo Naisandro 3288 d: 2 Augusti 1698 fullmechtigat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 207 (XLIV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 22; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #27; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 174 (1680:II), 176 (1681:II), 177 (1682:I), 179 (1683:I), 181 (1684:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 324, 326.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Sarin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3157>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.