Helsingin yliopisto

Tiedot

14.6.1684 Johan Strommius Johannes Laurentii, Viburgensis 3160. * noin 1658. Kotoisin nähtävästi Käkisalmelta. Ylioppilas Turussa 14.6.1684 [Strommius] Johan Laurentii Vib _ 160. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1684] d. 14. Junii. Johannes Laurentii Strommius ‹Näin M. Caloniuksen matrikkelissa (signum ViO:Ba1.1), mutta puhtaaksikirjoitetussa matrikkelista (signum ViO:Ba1.2) nimenä on Strömmius.›. Mainitaan ylioppilaana vielä Turun raastuvanoikeuden pöytäkirjassa 16.4.1692. — Raatimies Kokkolassa 1692, ero 1703. Samalla Kokkolan kaupungin notaari ja seurakunnan urkuri. ‡ Kokkolassa 20.2.1712.

Veli: Pieksämäen kirkkoherra Staffan Strömmius 2181 (yo 1672).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 185a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #183; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 51 (Admodum Reverendi et Praeclarissimi Dn. Professoris Mathematum ex Inscriptione d. 6. Novemb. A:o 1690 habita Auditores: ... Johannes Strommius); KA mf. ES 2040 (rr 34) Oulun ylim. RO 10.3.1697 s. 417–430 (angående det öfwerwåldh som Rådman ifrån GambleCarleby wähl:t Johan Strommius klagat sig af dygdesamme Matrona hustru Mertha Hogstadia (katso U88) för någon tijdh sedan skall blifwit tillfogat ... 1693 om wåhren eller d:n 4 Maij), 425 (dessuthan skulle han och samma tijdh förrätta Musiqven på Mag: Jacob Falanders 2166 Bröllop); KA mf. ES 2040 (rr 35) Kokkolan ja Kälviän käräjät 22.–23.9.1698 s. 1101. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 207 (XLIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 37 (XLIV); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 27. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1418G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1213.

Doria gratulantti

Päivitetty 4.9.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Strommius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3160>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.