Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1700 Johan Bock Johannes Isaaci, Tavastensis 4527. Vht: Sääksmäen ylisen kihlakunnan kruununvouti Isak Isaksson (kotoisin Luopioisten Lemmettylästä) ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1700 Båck Joh. Isaaci Tavast _ 232.

Lanko: Akaan kirkkoherra Johan Wallenius 3233 (yo 1685, † 1719).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 17a; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 599 (15.2.1710), 601 (3.3.1710), 607 (15.3.1710), 660–668 ([1710]); KA mf. ES 2005 (oo 7) Puumalan käräjät 10.–11.2.1692 s. 1 (hustru Christina Larsdåtter Crantz, som är misstänckt, att hafwa förgifwit fordom Corporalen Sven Spenner, så att han dagen effter döden liutit ... bem:te Spenners Enckia, Hustru Elisabet Isacsdåtter Båck, som nu äger till man Corporalen Swante Schadewitz ... som boor i Jåckas Sochn, katso 1230); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 17.9.1660 (Då före kom Befallningzman Isack Isackson och begärade eet Uthslagh emellan Erich Clemetsson (katso 2036) och honom angående een Påst Cronones Spanmohl som Erich Clemetsson hade bekommit så af honom som hans Sahl: Broder Johan Isackson), Helsingin RO 22.9.1660 (Liqvidation); KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 15.8.1706 s. 198 (Ded instälte sigh Tullskrif:n Carl Sund (katso 4746) och opwiste een Contumacie Ciämbnars dom af den 12 Junj 1706 emellan honom och Studenten Johan Båck om 30 D:r Sölf:m:t dhee twistat om), Helsingin RO 29.8.1706 s. 208, Helsingin RO 3.9.1706 s. 210, Helsingin RO 12.9.1706 s. 233; KA mf. ES 1265 (g 115) Helsingin KämnO 10.4.1706 f. 34v–50. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 303 (LXI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 401–402, 410–415, 420; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 39, 41, 44, 46, 49, 56, 57, 113, 126, 130, 133. — Y. Blomstedt, Hämeen historia II:2 (1960) s. 443; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2625G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Bock. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4527>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.