Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1687 Jonas Mennander Jonas Andreæ, Borealis 3386. * noin 1671. Vht: apulaispappi Anders Mennander 1379 (yo 1659/60, † 1676) ja Anna Meijer tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 11.3.1686 (in cl. rect. circ. infer., Jonas [Andreae Maenandri Nykyrckenses]). Ylioppilas Turussa kl. 1687 [Menander] Jon. Andreæ Bor _ 171. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1686/87] Jonas Andreæ Menander. | Pastor in Birckala. +. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 6.5.1692. — Apulaispappi Turussa 1692, 2. suom. kappalainen s.v. Pirkkalan kirkkoherra 1705, pysyi virassa isonvihan yli. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1708. ‡ Pirkkalassa 18.6.1721.

Pso: 1692 Brita Sandelinus tämän 2. avioliitossa (‡ 1724).

Pson edell. aviomies: Turun kappalainen Matias Solinius 2949 (yo (1681), † 1691).

Appi: Rauman kirkkoherra Turo Sandelinus 371 (yo 1643/44, † 1682).

Poika: Pälkäneen kappalainen Anders Mennander 5348 (yo 1722, † 1776).

Poika: Kangasalan pitäjänapulainen Johan Mennander 5381 (yo 1723, † 1747).

Poika: Urjalan kirkkoherra Jonas Mennander U1250 († 1762).

Tyttärenpoika: ylioppilas Nils Widbom 6479 (yo 1738, † 1775).

Tyttärenpoika: lääninkivalteri Karl Anders Sneck 7993 (yo 1757, † 1778).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 130b; HYK ms., Bor. osak. matr. #207, tilikirja s. 25 (Jonas Mennander ‹Ylempänä oleva päiväys "1687 Maij" saattaa koskea vielä tätäkin riviä.›); KA valtakunnanregistratuura 7.6.1705 f. 226 ([Körckioherde fullmacht] uti Birkala pastorat för Jonas Menander ... uti framledne Johan Ericii 3286 ställe); KA mf. ES 1974 (nn 25) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 10.–11.9.1706 s. 1005; KA mf. ES 1975 (nn 26) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 11.–12.6.1707 s. 815. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 222 (XLVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 35; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 35, 37; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #46; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 186 (1686:II), 187 (1687:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 61, 255; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 163 (Mennander Taulu 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3383D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 200; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2002 (?), 2570; Suomen kansallisbiografia 6 (2005) s. 651.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Mennander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3386>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.