Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1688 Samuel Florinus Samuel Jacobi, Tavastensis 3502. Vht: Lammin kappalainen Jakob Florinus (Jacobus Erici, † ~1682) ja Hebla Kristersdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 13.6.1683 (in cl. syntact., Samuel Jacobi Lampens.). Ylioppilas Turussa kl. 1688 [Florinus] Samuel Tavast _ 176. — Apulaispappi Sysmässä, vt. kirkkoherrana 1691–97. Sysmän kappalainen (1701). † Sysmässä 1707.

Pso: 1:o N.N. († ~1698); 2:o Beata Sofia Ekestubbe tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Sysmän kappalainen Olof Soilander 4909 (yo 1706, † 1739).

Appi: ratsumestari Henrik Ekestubbe 1049 (yo 1654/55, † 1694).

Veli: Lammin kirkkoherra Erik Florinus 2468 (yo 1676, † 1721).

Kaima: Karjalan laamannikunnan laamanni, FM Samuel Florinus, aatel. 1719 Blomfelt 3653 (yo 1690, † 1753).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 61a; KA mf. ES 1725 (bb 18) Sysmän käräjät 8.–9.1.1697 s. 21 (Emedan Venerandum Consistorium i Wjborgh medelst des Resolution af d: 17 Febr: förledne åhr 1696 till ärkendt Coadiutori i Syssmä H:r Samuel Florino 100 D:r Kopp:r m:t af Pastore Loci H:r Jacob Gååsman (katso 2651) årl: att bekomma till wederkenslo emoth det han företrädt des Embete och opwachtat widh Försambl:n if:n åhr 1691 inclusive. Myös 25.–26.8.1697 s. 258 angående den löhn och underhåld som H:r Samuel hafwa bör, för Gudztienstens uppehållande å H:r Kyrckieheerdens wägnar ifrån år 1691 till innewarande åhr inclusive); KA mf. ES 1726 (bb 21) Sysmän käräjät 14.–15.1.1701 s. 26 (Cappellan H:r Samuel Florinus); KA mf. ES 1726 (bb 22) Sysmän käräjät 4.7.1702 s. 141 (Cappellan Ehrewyrdige H:r Samuel Florinus opwijste i Rätten een skrifft af d: 2 nestwekne April uthaf Åboerne i Stoorbyy underskrefwen, des medelst dhe samma uplåtit honom H:r Samuel, att fåå på dheres ägor och een udd Wapaniemi benembdh opsättia för sig någre huus); KA mf. ES 1728 (bb 27) Sysmän käräjät 11.–13.2.1707 f. 35v, Sysmän käräjät 10.12.1707 f. 201v (sahl: Cappelans H:r Samuel Florini Enckia Madam Beata Sophia Ekstubbe); KA mf. ES 1728 (bb 28) Sysmän käräjät 1.6.1708 f. 73v; KA mf. ES 1729 (bb 29) Sysmän käräjät 5.–6.2.1709 f. 28. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 227 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 449, 451, 461; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 25, 29, 32 (1685, cl. rect. circ. super., Samuel Jacobi Florinus), 36; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 180 (1683:II), 182 (1684:II), 184 (1685:II), 185 (1686:I), 187 (1687:I), 189 (1688:I, pro vale). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 323; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 415 (Florinus II. Tab. 43).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Florinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3502>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.