Helsingin yliopisto

Tiedot

(1688) Johan Lithovius Johannes Gustavi, Ostrobotniensis 3523. Vht: Limingan kirkkoherra Gustaf Lithovius U196 († 1685) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet Olofsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 6.10.1683 Johannes G. Lithovius Ostrobot. Respondentti Turussa 6.10.1688, pr. Jakob Flachsenius 787. — Limingan Lumijoen kappalainen (1691). † Lumijoella 1708. Naimaton.

Viittauksia: KA mf. ES 2037 (rr 28) Limingan käräjät 29.–30.1.1691 s. 55 (Jacob Josolas ½ Mantahl i Lumi Jockj blef till Lumi Jockj Caplans bohl anslagit); KA mf. ES 2038 (rr 29) Limingan käräjät 26.–28.1.1692 s. 112 (Cappellan wedh Lumi Jåki Cappell wäll: H:r Johan Lithovius, insinuerade i Rätten dess Klage Libell, emot Sigfred Rijkola, Hendrich Rahtu, Carl Rahtu och Matz Tyni, det dhe giöra honom stort meen och inpass på Wittis Nijttu eller Karin Tausta Engh, som hela Cappel boorne honom under Cappel bohlstaden bewilliat honom till hööslagh), Limingan käräjät 26.–27.7.1692 s. 36 (Capplan i Lumi Jåki wäll:de H:r Johan Lithovius beswärade sig för Rätta, att från honom wore bårtkommit från hans wisthuus Småningom Spanmåhl); KA mf. ES 2038 (rr 30) Limingan käräjät 8.–10.8.1693 s. 229 (några giorde Fönster wedh Lumijåki Prästegårdh, katso 4178); KA mf. ES 2038 (rr 31) Limingan käräjät 21.–24.5.1694 s. 19; KA mf. ES 2039 (rr 32) Limingan käräjät 17.–18.1.1695 s. 98; KA mf. ES 2039 (rr 34) Limingan käräjät 10.–12.2.1697 s. 308; KA mf. ES 2042 (rr 39) Limingan käräjät 13.–17.2.1702 s. 317 (qwarn); KA mf. ES 2043 (rr 41) Limingan käräjät 1.–3.9.1704 s. 1089 (Ehuruwähl Sahl:ge Pastoris Mag: Laurentii Lithovii Enckia dygdesamme hustru Clara Grap opå Rättens föreställande Om förmyndarenes tillförordnande för dess Omyndige Barn, genom skrifwelse gaf wid handen sig willia till Ord: förmyndare antaga Cappellanen H:r Johan Lithovium jämpte dess Broder H:r Isaac 4453, såssom om hwilckas wählbenägenheet emoot hennes Barn hon nog war försäkrat ... hwartill eij heller Rätten så mycket mindre wille dem Constituera som att dhe såssom ogiffte wed slijke förrättningar eij warit öfwade och wahne). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 206 (XLIV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 286; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 246. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 189; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 812 (Lithovius Taulu 58); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #928R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3898; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #788, 1188R, 2531.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lithovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3523>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.