Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1699 Isak Lithovius Isaacus Gustavi, Ostrobotniensis 4453. Vht: Limingan kirkkoherra Gustaf Lithovius U196 († 1685) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet Olofsdotter. Oulun triviaalikoulun oppilas ?. Ylioppilas Uppsalassa 3.10.1688 Isacus Gustavi Litovius Ost. B. Eius Rectoris Test. ornatus accessit. Ylioppilas Turussa sl. 1699. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1699] Isaacus Lithovius. | Sacellanus in ‹Sanan Lumijoki päälle on sittemmin kirjoitettu Limingo.›. obiit ‹Vuosiluvun 1736 päälle on sittemmin kirjoitettu 1735.›. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 14.5.1700. — Apulaispappi Limingassa 1700, pitäjänapulainen siellä 1703, kappalainen 1705. Pakeni sotaa Ruotsiin 1714, oleskeli Ångermanlandissa (1717), palasi virkaansa rauhanteon jälkeen. † Limingassa 1735.

Pso: Magdalena Simonsdotter Pecklinius.

Appi: Iin kirkkoherra Simon Pecklinius U372 († 1708).

Vävy: Sotkamon kirkkoherra Lars Henrik Backman 5452 (yo 1724, † 1755).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #485; KA mf. ES 2043 (rr 41) Limingan käräjät 1.–3.9.1704 s. 1081 (Capellans Bordet), 1089 (gaf wid handen sig willia till Ord: förmyndare antaga Cappellanen H:r Johan Lithovium 3523 jämpte dess Broder H:r Isaac ... dhe såssom ogiffte wed slijke förrättningar eij warit öfwade och wahne). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 235 (XLIX), 299 (LX); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 320; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #485, s. 251; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 144 #235. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 188, 191; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 812 (Lithovius Taulu 61); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2627D, 3436D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3900; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 179; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7519 (1717); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2423 ([1695], kirjoittaja ei ole tämä, vaan ruotsalaiseen sukuun kuulunut kaima, Strängnäsin lukion oppilas Isaacus Gudmundi Lithovius, joka yo Uppsalassa 3.9.1698, † Göteborgin tuomiorovastina 1732, ja jonka isä oli Turun ylioppilaita).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Lithovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4453>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.