Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1689 Johan Lydius Johannes Simonis, Aboensis 3572. Kotoisin Turusta. Turun katedraalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa kl. 1689 Lydius Joh. Simonis Ab _ 179. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 18.5.1694. — Sahalahden pitäjänapulainen 1694. Pirkkalan Harjun kappalainen 1696. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1705. † 1713.

Pso: 1:o Kristina Johansdotter Thuronius tämän 2. avioliitossa († 1704); 2:o Margareta Finckenberg († 1721).

Pson edell. aviomies: Harjun kappalainen Påhl Boge 1941 (yo 1667/68, † 1695).

Appi: Kangasalan kirkkoherra, FM Johan Waenerus, myöh. (1656) Thuronius 662 (yo 1648, † 1701).

Pojanpojan poika: Eurajoen nimismies, toimitusvouti Lars Leonard Lydén 11968 (yo 1805, † 1865).

Vävy: Hämeenkyrön pitäjänapulainen Henrik Lithanus 5514 (yo 1726, † 1735).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 124b; KA mf. ES 1966 (nn 8) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 30.5.1698 s. 717 (H:r Johan Lydius på dygdesamma hust: Ingeborg Bogas Wegnar), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 13.–14.6.1699 s. 850 (Emedan en twist är opkommen emellan Cappellanen H:r Johan Lydium och hans granne Jacob Thomasson i Tåhlåppi om Enges Giärdzlegårdar och wåldbetande); KA mf. ES 1977 (nn 29) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 19.–20.9.1710 s. 758; KA mf. ES 1978 (nn 30) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 30.–31.10.1711 s. 862, 917; KA mf. ES 2094 (ss 32) Ilmajoen käräjät 7.–9.2.1710 s. 139 (katso 4386). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 235 (XLIX); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #109; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 191 (1689:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 258, 312; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 190; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 125 (Lydén Taulu 1); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 201.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lydius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3572>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.