Helsingin yliopisto

Tiedot

1691/92 Henrik Tammelin Henricus Gabrielis, Nylandus 3812. * Lohjalla 15.9.1677. Vht: Lohjan kirkkoherra, FM Gabriel Tammelin 1265 (yo (1658), † 1695) ja Anna Eriksdotter. Ylioppilas Turussa 1691/92 [Tammelinus] Henric. [Nyl _ 196]. — Notaari (1701). Karjalan laamannikunnan varalaamanni 1704. Uudenmaan ja Hämeen läänin lääninrahastonhoitaja 1706–13, samalla Helsingin pormestari 1710–13. Pakeni sotaa Ruotsiin. Asessorin arvonimi. Omisti Lohjan Ojamon. Valtiopäivämies 1719 ja 1720. † Lohjalla 2.9.1753.

Pso: 1:o Anna Katarina Timm tämän 3. avioliitossa († 1729); 2:o 1735 Kristina Donner tämän 1. avioliitossa († 1791).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190b; KA valtakunnanregistratuura 6.6.1711 f. 213 (Fullmackter för åtskillige Civil betiente ... Hendrich Tamelin Borgmästare i Helsingfors, ock behåller sin Räntmästare tienst därjämte d. 5 Nov. 1710); KA mf. ES 1887 (ll 13) Lohjan ja Siuntion käräjät 26.–28.2.1696 s. 137 (Monsieur Henrich Tammelin Fullmechtigh å Wälb: Fru Chatarina Cappells wegnar); KA mf. ES 1888 (ll 16) Karjaan käräjät 26.–27.1.1699 s. 60 (Mons: Henrich Tammelin såsom Arrendatorens Wähl:t Abraham Svartströms Fullmächtig), Kirkkonummen käräjät 16.–17.2.1699 s. 212; KA mf. ES 1729 (bb 29) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 18.–20.10.1709 f. 144; KA mf. ES 1817 (ii 13) Elimäen käräjät 25.–26.10.1696 s. 563 (Arrendatoren Wälbet:de Abraham Swart Streum); KA mf. ES 1819 (ii 20) Pyhtään käräjät 24.1.1700 s. 41 (Arrendatoren, Wälbet:de Abraham Swart Ström ... däss Fullmächtige och Swåger, Mons:r Hindrich Tammelijn); KA mf. ES 1820 (ii 22) Pyhtään käräjät 20.5.1701 s. 169 (katso 2376), Elimäen käräjät 18.10.1701 s. 337 (Notarien Wälbet:de H:r Hindrich Tammelin befullmechtigat af Baron och Lagman högwälborne H:r Johan Creuts); KA mf. ES 1820 (ii 24) Pyhtään käräjät 23.10.1702 s. 374; KA mf. ES 1820 (ii 25) Elimäen käräjät 21.1.1703 s. 57; KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 11.7.1698 (... Wedh samma tilfälle Inkom en Studiosus Mons:r Hindrich Tammelin såsom Fulmähtig på professorens Höglärde H:r Magister Petrus Hahns 2187 wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 254 (LII), 487 (Tillägg och rättelser. LII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 404 (mainitaan eräs auskultantti Tammelin); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #226. — G. Rein, Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. Genos 16 (1945) s. 120; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #680D, 1377D, 3389D, 3932D; O. Nikula, De finländska städernas riksdagsmän vid 1700-talets riksdagar. SSV 41 (1980) s. 156; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5234 (1720), 5335 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #297, 1982.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Tammelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3812>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.