Helsingin yliopisto

Tiedot

9.6.1692 Johan Stråhlman Johannes Johannis, Viburgensis 3826. * Viipurissa 28.12.1672. Vht: viipurilainen kauppias Hans Stråhlman († 1690) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Holst. Ylioppilas Turussa 9.6.1692 Strålman Joh. Vib. _ 196. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1692 d. 9. Jun.] Johannes Stråhlman. Vib. | Past. in Kerimäki. — Apulaispappi Hiitolassa (1696). Ruokolahden kappalainen 1699. Pakeni sotaa 1710. Kerimäen kirkkoherra 1712 (virkavahvistus 1722). † Kerimäellä 13.4.1737.

Pso: 1:o Katarina Ehrenhoff; 2:o Anna Poppius tämän 2. avioliitossa († 1726); 3:o 1727 Margareta Timmerman tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: Kerimäen kirkkoherra Lars Brunnerus 3666 (yo 1690, † 1710).

Appi: ent. kihlakunnantuomari Matias Halitzius, aatel. 1690 Ehrenhoff 1725 (yo 1664/65, † 1704).

Appi: Juvan kirkkoherra Henrik Poppius 2422 (yo 1675, † 1730).

Veli: Viipurin tullinhoitaja Kristoffer Stråhlman 4762 (yo 1703, † 1710).

Poika: Kurkijoen kappalainen Johan Stråhlman 5446 (yo 1724, † 1748).

Poika: Valkjärven kirkkoherra Karl Stråhlman 6664 (yo 1740, † 1778).

Poika: Uukuniemen kappalainen Gustaf Stråhlman 6665 (yo 1740, † 1791).

Pojanpoika: Viipurin tuomiorovasti, FM Johan Stråhlman 7539 (yo 1750, † 1800).

Vävy: Kerimäen kappalainen Gustaf Hobin 7362 (yo 1748, † 1780).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 185a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #259; KA mf. ES 2009 (oo 15) Puumalan käräjät 7.–8.11.1701 s. 298; KA mf. ES 1832 (jj 3) Äyräpään kihlakunnan käräjät 14.12.1641 f. 51v (Policarpus Haberman Ehrkennes frij för all dhen gäldh som Cornelius Böissman will honom afwinna); KA mf. ES 1833 (jj 5) Äyräpään kihlakunnan käräjät 4.–5.11.1644 f. 5 (Capitein Policarpus Habermann), Äyräpään kihlakunnan käräjät 19.–21.3.1645 f. 12 (Kom för Rätten Henrich Bussmann den yngre frå stadhen Wijborgh och klandhradhe upå eett Jordagodz i Kåirala under Een skatt Jord som hans Hustros Fadher S:gh Paulus Strålmann haf:r köpt aff Samuell Sighfredhsson och hans medharfwingar åhr 1626 den 2 Octobris ... Saligh Strålmanns hustros sedhermeera Mann Capitein Manhafftigh Policarpus Haberman ... Henrich Bussmann på sijn och sijn hustros sampt hustro brödhers Pether och Henrich Strålmänns wäghna /: hwilcka nu uth om Landz i Cronones tiänst stadde äro :/ exiperade säijandes them wara närmäre berättigadhe till Kåirala änssom Capitein Policarpus), 16, Viipurin pitäjän käräjät 31.3.1645 f. 75 (Kom för Rätten Hospitals Fougten Pether Strålmann), Äyräpään kihlakunnan käräjät 1.–3.8.1646 f. 27, Äyräpään kihlakunnan käräjät 17.–19.11.1646 f. 3v (eett theras Skatte heman i Kåirala Under eett skatt Jord som theras Fadher Saligh Paulus Strålmann hafwer laghlighen till sigh köpt effter som köpe brefwet och Häradzdoomen där å gifuit den 20 Octobris A:o 1626 Uthwijsar, hwilcket heman deres Styffadher Capitein M:gh Polycarpus Habermann altt sedhan han trädde uthj Echttenskap medh theres Modher H: Margretha Pedhers dåtter N: A:o 1633 hafwer possiderat och innehafft, Och medhan Capitein sedher meera åhr 1638 hafwer gåått i annat giffte såsom och att be:te Strålmanns barn ähro komne till deres Mooghen ålder; begäradhe Henrich Bussman Upå be:te Strålmanns Arfwingars wäghne att komma till theres Fadhers Jord ... Altt så dömdes hans Arfwingar och be:te Jorda godz till såsom deres Rätta Arfwe jord att possidera); KA mf. ES 1835 (jj 8) Jääsken käräjät 19.–20.12.1661 s. 31 (att Ryttaren bettaler 30 D:r K: M:t för edt Par Pistoler till Hans Strålman i Wijborgh); KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 19.–23.10.1696 s. 136 (Öfwersågz dhen Rächningh, som af Sahl: Haens Stråhlmans Enckias, hust: Catharina Holstz Fullmechtige Jahan Mattzson (vertaa 5714) här i Rätten blef inlefwererat); KA mf. ES 1842 (jj 36) Ruokolahden käräjät 14.–15.6.1699 s. 252 (Fordom Handelsman Hans Stråhlman ... Sahl: Stråhlmans Son Cappellanen Wördige och Wählärde Johan Stråhlman ... des Moder dygdesamme Catharina Holst); KA mf. ES 1842 (jj 38) Ruokolahden käräjät 20.3.1700 s. 68 (Cappellans bohlet); KA mf. ES 1843 (jj 45) Ruokolahden käräjät 24.–25.9.1706 s. 133. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 254 (LII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 36. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 351; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 239; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1274 (Stråhlman Taulu 9); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3245D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 156; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 107, 130; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6114; L-E. Stråhlman, Släkten Stråhlman I (2003) s. 147.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Stråhlman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3826>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.