Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1692 Gabriel Frondelius Gabriel Andreæ, Australis 3836. * noin 1670. Kotoisin Kemiöstä. Turun katedraalikoulun oppilas 12.10.1685 (in cl. II colleg., Gabriel Andreae Kimitoensis). Ylioppilas Turussa kl. 1692 [Frondelius] Gabr. Andreæ Austr _ 197. Respondentti 21.6.1699 pro exercitio, pr. Torsten Rudeen U385. Respondentti 6.12.1700 pro gradu, pr. Torsten Rudeen U385. FM 14.12.1700. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.5.1702. — Turun katedraalikoulun apologista 1698, ylim. lehtori (1705). Lemlandin kirkkoherra 1705. Pakeni sotaa Ruotsiin (1714). Finströmin kirkkoherra 1719. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1707. † Finströmissä 10.4.1737.

Pso: 1:o (jo 1707) Katarina Prytz; 2:o Maria Magdalena de Junii tämän 2. avioliitossa († 1738).

Pson edell. aviomies: Hammarlandin kirkkoherra, FM Samuel Psilander 3091 (yo 1683, † 1722).

Poika: apulaispappi Gabriel Frondelius 6310 (yo 1736, † 1755).

Vävy: Jomalan kirkkoherra Salomon Alanus 1966 (yo 1668, † 1739).

Vävy: Taivassalon kirkkoherra, FM Johan Gråå 5284 (yo 1717, † 1763).

Vävy: Ahvenanmaan pedagogi Henrik Gummerus 5328 (yo 1722, † 1743).

Vävy: Vårdön kappalainen Johan Zidbeck 5486 (yo 1725, † 1763).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 68b; KA valtakunnanregistratuura 23.11.1705 f. 325 (Kyrkioherde fullmakt på Lemlands Pastorat i Åbo Stift efter Erich Hammar 2139, för Lector Extraordinarius wid dom Skolan i Åbo Wällärde Magister Gabriel Frondelius), 17.11.1719 f. 197 (Inrikes civilexpeditionen, Kyrkioherde Fullmakt för Paul Mansnerus 4017 på Lemlandz Pastorat på Åhland ... medelst Gabriel Frondelii transporterande Lemlandz Pastorat på Åland är kommit at blifwa ledigt), 17.11.1719 f. 199 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Gabriel Frondelius at wara Kyrkioherde wid Finströms Pastorat på Åland ... förmedelst Kyrkioherden Eduart Nybecks 3686 befordran til Resmo och Morbylunda Pastorat, som han på Åland förwaltat är wordet ledigt); KA mf. ES 3502, Ahvenanmaan tuomiokunnan perukirjat vol. 101, 1723–1739, f. 487 ja 509 (19.–20.7.1737); KA mf. ES 3239 (Åland 13) Saltvikin ylim. käräjät 25.6.1706 s. 571 (infunno sig Parterne efter middagen, då och Kyrckieheerden utj Lemblandz Sochn Ehrewyrdige och Högwähllärde Mag:r Gabriel Frondelius producerade Ven: Consistorii bref af d: 7 Maij sidstledne des medelst han Constitueres att bijwista denne Saak nomine Consistorii); KA mf. ES 3239 (Åland 14) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 18.–20.2.1707 s. 240 (Kyrkioheerden Ehrewyrdige och Högwähllärde Mag:r Gabriel Frondelius gaf Skriftel:n tillkänna huru såssom han ett förfallit Prästebohl här i Lemblandz försambling tillträdt ... des Antecessoris Kyrkioheerdens H:r Erich Hammars 2139 ägendom, redan för des ankomst hit till Landet, till Crono Gäldens afbetahlning är worden Seqvestrerad), 242; KA mf. ES 3240 (Åland 14) Lemlandin käräjät 15.–18.2.1708 s. 253, Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 11.9.1708 s. 492; KA mf. ES 3242 (Åland 16) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 7.–8.3.1712 s. 306. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 252 (LII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 433, 438; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 31, 38; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 145 #274; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 194 (1690:II), 196 (1691:II), 197 (1692:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 5, 16, 270; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1555D, 3363R, 3368R; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 93; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 176; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 166; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2393 (1714), 3344 (1715), 3587 (1715), 4502 (1716), 5975 (1719), 6031 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #909H (prom. 1700), 969, 2523H (prom. 1700), 3237R, 3260R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Frondelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3836>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.