Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1668 Salomon Alanus vanhempi Salomon Claudii, Korpoensis 1966. * noin 1657. Vht: Korppoon kirkkoherra, valtiopäivämies Claes Alanus (Claudius Christophori, yo Uppsalassa 3.7.1630, † 1684) ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1668. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1668/69] Salomon Claudii [Corpoënses Fres.] | Præp. in Jomala. Respondentti 1678 (Marklin), pr. Mårten Miltopaeus 606. Respondentti 1681, pr. Erik Tigerstedt 794. — Armovuodensaarnaaja Korppoossa 1685. Hammarlandin Eckerön kappalainen 1687. Sundin kirkkoherra 1694. Lääninrovasti 1712. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Jomalan kirkkoherra 1720. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1696 ja 1698. Valtiopäivämies 1713–14 ja 1719. † Jomalassa 1739.

Pso: 1:o (jo 1685) Anna Dahlström; 2:o Margareta Sofia Frondelius tämän 1. avioliitossa († 1749).

Pson seur. aviomies: Taivassalon kirkkoherra, FM Johan Gråå 5284 (yo 1717, † 1763).

Appi: Finströmin kirkkoherra, FM Gabriel Frondelius 3836 (yo 1692, † 1737).

Veli: Korppoon kappalainen Anders Alanus 1965 (yo 1668, † 1685).

Poika: Vårdön kappalainen (Sundin nim. kirkkoherra), FM Salomon Alanus 4480 (yo 1700, † 1721).

Poika: sotakomissaari Claes Alanus 4481 (yo 1700, † 1718).

Poika: ylioppilas Johan Alanus 5305 (yo 1722, † 1756).

Langon poika: Turun hovioikeuden auskultantti Olof Dahlström 6784 (yo 1741, † 1768).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #133; KA valtakunnanregistratuura 21.3.1694 f. 225 (Kyrkioherde Fulmakt för herr Saloman Alano på Sunds Pastorat i Åhland ... Sunds Pastorat på Åhland, förmedelst H:r Laurentij Ciellini 1435 dödelige afgång är wordet vacant och ledigt), 17.12.1720 f. 124 (Inrikes civilexpeditionen, Transport Fullmackt för Kyrkioherden Salomon Alanus ifrån Sundz till Jomala Pastorat på Åland ... medelst Kyrkioherden Wilhelm Wargentins 3203 befordran till Sune Pastorat i Jämteland, Kyrkioherde lägenheten wid Jomala på Åhland är ledig worden), 10.1.1721 f. 9 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Salomon Alanus 4480 på Sunds Pastorat på Åhland ... medelst Probstens och Kyrkioherden Salomon Alani Transport ifrån Sunds till Jomala Pastorat på Åhland, bemälte Sunds Pastorat är ledigt wordet); Stockholms stadsarkiv, Bouppteckning 1729/2/1:386 (Dahlström, Peter, rådman, d. 31/5 1727; änka: Brehmer, Elisabet; syskon: 1) avl. Dahlström, Henrik, brukspatron, barn; 2) avl. Dahlström, Olof, reg. skrivare, barn; 3) avl. Dahlström, Catharina, g.m. Alanus, Salomon, prost, Åland; 4) syster, g.m. Wenslavius, rusthållare; omn. änkans barn i föreg. gifte m. Celsius, Johan, häradshövding: Celsius, Sara Elisabet, g.m. Wrangel, Otto Wilhelm, major, & Celsius, Johan Magnus); KA mf. ES 3502–3503, Ahvenanmaan tuomiokunnan perukirjat vol. 101, 1723–1739, f. 110 (20.–21.11.1727, efter Sahl. Annika Dahlström), f. 119 (2.5.1735), f. 777 (23.11.1739, uptecknades Sahlig Probstens Salomons Alani Sterbhuus); KA mf. ES 1845 (kk 7) Korppoon käräjät 26.–27.2.1684 f. 4v (uthi kyrckian offenteligen för dhem lyyst nästledne Juuhl Åhr sedan, hwar efter dhe af Kyrckioheerdens Son Wällärde Her Salomon Alanus äro sammanwigd), Korppoon käräjät 22.–23.2.1686 f. 4 (Wyrdige och Wällärde H:r Salomon Marci‹!›); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 4.3.1689 s. 47 (Läth Comminister H:r Salmon Alanus antäckna det han icke kunde wara benögd med de Perseler Sochnemännen honom gåfwo, Uthan påstodo ½ t:r Säd effter Kl: Resolutionen, emedan de så ringa gifwa, nembl: ...); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 23.–26.2.1695 (Testamente Dat: den 15 sidstl: Decemb: och af Kyrkioheerden Wällärde H:r Salomon Alanus som ett wittne Underskrif:t), Hammarlandin ja Eckerön käräjät 16.–17.10.1695 (katso 1158); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Sundin käräjät 20.–21.2.1697; KA mf. ES 3242 (Åland 16) Saltvikin käräjät 9.–11.1.1712 s. 25. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 122 (XXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 26 (XXIX). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 59 V#2598; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 3, 10, 13; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 292; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 22 (Alanus Taulu 9); A. Ekman, Anna Dahlström-Alanus och hennes släkt. Genos 14 (1943) s. 88; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #885R, 1458D, 1555D, 2597G, 2598R, 2633D, 2634D, 2635D, 2646D, 2942D, 3364D, 3638D, 3998G, 4003D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 212; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 124; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3749 (1715), 4449 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1923, 2631R, 3859R.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Salomon Alanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1966>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.