Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Kristian Iheringius, aateloituna 1673 Lilliering Christianus Joachimi, Sudermannus 39. * Nyköpingissä 25.5.1629. Vht: Tallinnan piispa, FM Joakim Iheringius (Joachimus Ruprechti, yo Wittenbergissä 6.1608, † 1657) ja Christina Spärmann. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Iehringius Christ [_ 3]. Ylioppilas Tartossa 8.12.1643. Oraatio Tartossa 3.6.1644. Respondentti Tartossa 1645, pr. kreikan ja heprean kielten prof. Joh. Gezelius U76. Respondentti Tartossa 1649, pr. Joh. Gezelius U76. Ylioppilas Uppsalassa 9.1649 Christianus Jheringius Sudermannus. — Tallinnan linnaoikeuden sihteeri ja asessori 1662. Aateloitu 1673. Viron kenraalikuvernementinsihteeri ja apuneuvos 1674. † Tallinnassa 31.7.1697.

Pso: Anna Margareta von Rosenfelt tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Serkku: Medardus Iheringius 40 (yo 1640).

Sisarenpoika: Noarootsin kirkkoherra Kristian Hasselblatt 2343 (yo 1674, † 1718).

Lanko: Tallinnan kirkkoherra, FM Petter Turdinus U14 († 1653).

Lanko: Viipurin piispa, FM Nils Nycopensis U20 († 1664).

Lanko: Viipurin piispa, FM ja TT Abraham Thauvonius 14 (yo 1640, † 1679).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 95a; KA valtakunnanregistratuura 15.10.1649 f. 219 (Donation för Biskopen i Refwell M. Joachimo Jheringio på 4 hemman uthi Finland [och Kyrckslätt socken]), 13.9.1661 f. 123 (Till Landhzhöfdingen Ernest Creutz för Magistri Joachimi Iheringij Sönner att wara frij för fierdepartz Ränta); KA mf. ES 1881 (ll 3) Kirkkonummen käräjät 8.–9.7.1664 f. 82v (Framträdde för retta S:ge Biskops i Revall M:r Joachimi Iheringij Arfuingars Uthskickadhe, Brynolph Hargelij och kärde till Erich Jacobson i Hilapers om ett Enges stycke, som fordom skall hafua lydt till Mellangården i Kållsarby); KA mf. ES 1882 (ll 4) Kirkkonummen käräjät 6.–7.3.1668 f. 4v (Framträdde för rätta Befalningzman Wel:t Peer Stålpe som hafuer af Secret: Reval högachtadhe Christian Iheringh, Arrenderat Kålsarby här i Sochnen den Secreteraren Donations wijs Innehafuer och possiderar); KA mf. ES 1883 (ll 6) Kirkkonummen käräjät 7.–8.2.1678 s. 138 (Inspectoren wählbett:der Pär Stolpe angaf för retta, huruledes han i 6. Åhrs tijdh haf:r Arrende wijss innehafft Sätteriet Kålsarby i Kyrckzsletz Sochn Genrl: Gouwernamentz Secreteraren i Räffle, Wälb: Christ:n Lillieringh tillhörigdt). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 134 (isä); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 5 (I); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 123; J. Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933) s. 57 #527; B. Löw, Sörmlänningar och nerikingar vid akademien i Dorpat under 1600-talet. Södermanlands-Nerikes Nation. Majhälsning till landsmännen 22 (1949) s. 44 #39; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #544. — G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 749 (Lilliering); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #67D; M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 18, 19, 100; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1090, 3305.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristian Lilliering. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=39>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.