Helsingin yliopisto

Tiedot

4.8.1693 Johan Wickelgren Johannes Svenonis, Smolandus 3942. * Väckelsångissa noin 1670. Vht: talollinen Väckelsångin Saxagårdissa Sven Torsson ja Sigrid Eriksdotter. Växjön koulun oppilas 26.5.1681. Växjön lukion oppilas 6.1689 – 1693. Ylioppilas Turussa 4.8.1693 [Wickelgreen] Johan. Smol _ 203. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1693] Aboæ inscriptus d. 4 Aug: Johannes Wickelgrehn. natus in Wäckelsång. \ Philosoph. Magister ad Patrios Lares profectus, constituitur primum Apologista Wex: Scholæ. post Lector Physices et Logices: deinde Græcæ Lingvæ; tum Theologiæ et Pastor in Ijaby et Härlöf. deniq: Pastor in Långasiö: ubi demum singulari pietatis meritorum gloria clarissimus beatus vitam cum morte commutavit d. 16 Aug: 1721. Respondentti 13.2.1695, pr. Simon Tålpo 1856. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1695 – kl. 1697. Respondentti 13.3.1697, pr. Petter Hahn 2187. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1697 – sl. 1699. Respondentti 1700 pro gradu (Marklin), pr. Petter Hahn 2187. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1700 – sl. 1702. FM 14.12.1700 priimus. — Smålandilaisen osakunnan kuraattori 1700. — Växjön koulun apologista 1705. Växjön lukion kreikan kielen lehtori 1712, toinen teologian lehtori 1714, samalla palkkapitäjänsä Öjabyn kirkkoherra s.v. Långasjön kirkkoherra 1718. † Långasjössä 9.8.1721.

Pso: 1:o 1708 Kristina Fagraeus († 1717); 2:o 1719 Kristina Hammar tämän 2. avioliitossa († 1756).

Appi: Växjön koulun rehtori, FM Krister Hammar 2554 (yo 1677, † 1708).

Setä(?): Turun hovioikeuden asessori Gjurdo Wickelgren 1775 (yo 1665, † 1693).

Kaima: ylioppilas Hans Wickelgren 3994 (yo 1693/94).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 210b; HYK ms., Smål. osak. matr. #363; KA mf. ES 1849 (kk 14) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 30.6.1697 f. 112v (Wälb. Fru Sigred Gyllenkrookz uthskickade Stud. Johan Wickelgreen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 267 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 593; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 13, 36, 43, 44, 93, 109, 127, 192, 244, 285, 294; Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 28; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 20; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #363. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 48 V#1475; G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne IV (1930) s. 116; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1457R, 1458G, 1459G, 1471G, 1475R, 1494G(?), 1527G, 1531G, 3841G, 4038R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 157; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #909H (prom. 1700), 1790R, 1823R, 2523H (prom. 1700), 2528, 2779, 3431, 3484, 3929R, 4141H (prom. 1700).

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 29.11.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Wickelgren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3942>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.