Helsingin yliopisto

Tiedot

1693/94 Simon Cannelin Simon Thomæ, Satacundensis 3983. Kastettu Huittisissa 30.1.1674. Vht: Huittisten Kannilan kylän Kannin talollinen Tomas Tomasson († 1714) ja hänen 2. puolisonsa Valborg Mattsdotter. Ylioppilas Turussa 1693/94 Cannelin Simon Satac _ 204. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1693/94] Simon Carmeliin‹¿›. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.5.1699. — Uudenkaupungin kirkkoherran apulainen 1699. Hämeenkyrön pitäjänapulainen 1707, Tyrvään 1715, Maarian 1719. Paattisten kappalainen 1722, Ähtärin 1730. † Ähtärissä 1752.

Pso: 1700 Helena Eichman († 1768).

Appi: Uudenkaupungin kirkkoherra Jakob Eichman 1266 (yo 1658/59, † 1704).

Pojanpojan pojanpoika: Mustasaaren kirkkoherra, FT Gustaf Cannelin 14978 (yo 1832, † 1885).

Veljenpoika: armovuodensaarnaaja Johan Cannelin 6035 (yo 1733, † 1737).

Vävy: Ähtärin kappalainen Erik Perander 6980 (yo 1744, † 1795).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 37a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #374; KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 13.8.1700; KA mf. ES 1370 (p 11) Uudenkaupungin RO 25.8.1702 (Coadjutoren H:r Simon Cannelin beswärade sigh öfwer Studenten Mons:r Christopher Hornæus 3774 som hoos Rådman Bursman (katso 4672) præceptorerar, för dett han honom medh ohöfliga ordh samt hugg skall angrijpit); KA mf. ES 1370 (p 13) Uudenkaupungin RO 30.4.1704 (Medhielparen H:r Simon Cannelin begiärte och att blifwa Cappellan j H:r Salomons 3069 ställe, j anseende till dhe många j Sterbhuuset qwarblefne Fader- och Moderlöösa Barns understödh; Men som Cappellanen ännu icke är befullmächtigadh till Pastoratet, så kunde j medler tijdh, på H:r Simon anmodan icke något resolveras), Uudenkaupungin RO 2.5.1704. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 262 (LIV); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #374; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 143 #218. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 124, 126, 244, 262, 282; A. M. Tallgren, Maarian pitäjän paimenmuisto 1500- ja 1600-luvuilla. HArk 44 (1938) s. 58; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Ähtäri; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 153, 184, 218; H. Hämäläinen, Ähtärin Peränteen Mäkisipin Sipilä- ja Perander-suvut. II Sukutaulut. Genos 62 (1991) s. 80 (nootti 134).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Cannelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3983>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.