Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1695 Lars Sacklinius Laurentius Henrici, Uhloensis 4150. * Oulussa 24.7.1676. Vht: Oulun kappalainen, rehtori, FM Henrik Sacklenius, myöh. Sacklinius 1852 (yo 1666, † 1681) ja Brita Forbus tämän 1. avioliitossa. Oulun triviaalikoulun oppilas 1684. Ylioppilas Uppsalassa 21.10.1692 Laurentius Henrici Sacklinius O. both. [testimoniis instructi advenerunt.]. Ylioppilas Turussa sl. 1695 Svelenius‹¿› Laur. Usloens‹¿› _ 211. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1695] Laurentius Saklinius | D. 8. Oct. | Ups. dep. | Aboæ Magister Philosophiæ creatus. Pastor primo Legionis Ostrobotnicæ in Riga, deinde Pastor et Præpositus in Wirmo. obiit 1751. disputavit olim de dignitate Sacerdotali Vet. Testamenti. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.6.1698. Respondentti 5.12.1703 pro gradu, pr. Isak Pihlman 2136. FM 14.12.1703. — Armovuodensaarnaaja Iissä 1698. Apulaispappi Turun ruots. seurakunnassa 1700. Limingan kappalainen 1704. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (J. H. von Campenhausenin, myöh. E. J. von Fitinghoffin rykm.) rykmentinpastori Riiassa 1705, joutui sotavangiksi Riian antautuessa 1710, pakeni sieltä Ruotsiin s.v. Mynämäen kirkkoherra 1711. Pakeni sotaa jälleen Ruotsiin 1713, sotalaivaston eskaaderinsaarnaaja Tukholmassa, amiraliteetinpastori siellä 1717. Palasi Mynämäkeen 1721. Lääninrovasti 1717. Valtiopäivämies 1719. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1724. † Mynämäessä 18.12.1750.

Pso: 1:o 1699 Kristina Arvidsdotter Linelius († 1703); 2:o 1703 Anna Schaefer († 1709); 3:o 1712 Margareta Kristina Eosander (Göthe) († 1753).

Appi: Lemun kirkkoherra, FM Arvid Karkuensis 850 (yo 1651/52, † 1689).

Appi: Turun pormestari Johan Schaefer 299 (yo 1642/43, † 1683).

Poika: kihlakunnantuomari Nils Henrik Sacklinius, myöh. Sacklén 5790 (yo 1730, † 1786).

Poika: Rauman kirkkoherra, FM Adam Gerhard Sacklinius 6578 (yo 1739, † 1805).

Poika: Porin pormestari, kauppaneuvos Lars Sacklinius, myöh. Sacklén 6579 (yo 1739, † 1795).

Poika: kihlakunnantuomari Jakob Johan Sacklinius, myöh. Sacklén 6580 (yo 1739, † 1773).

Vävy: Euran kirkkoherra Olof Lauraeus 5111 (yo 1709, † 1729).

Vävy: Maskun kirkkoherra Gustaf Pacchalenius 5190 (yo 1712, † 1763).

Vävy: teologian professori, tuomiorovasti, FM ja TT Samuel Pryss 5307 (yo 1722, † 1779).

Vävy: kihlakunnantuomari Fredrik Forseen 6122 (yo 1734, † 1768).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 186b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #433; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille (11.10.1748, saatekirje); KA valtakunnanregistratuura 11.3.1705 f. 141 (Confirmation ... för regementspredikanten Mag. Lars Sacklinius uti Jacob Garwolij 3474 ställe d. 1 Junij 1704); KA mf. ES 1756 (cc 30) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 26.–27.10.1703 s. 245 (Adjunctus Ministerii i Åbo Wällräde H:r Lars Sacklenius anhölt nu uppå sin Swär Moders Dygdesamma Matronan Hust: Anna Witfotz wägnar); KA mf. ES 1849 (kk 15) Mynämäen ja Lemun käräjät 5.–6.5.1698 f. 85 (Stud: Laurentius Sachlenius på Jungfru Elisabetha Limneliæ wägnar); KA mf. ES 1850 (kk 18) Mynämäen ja Lemun käräjät 12.–13.2.1701 f. 23v (Coadjutor Wällärde H:r Lars Sacklenius anhölt, att det Contract, som han medh sin hustrus Syster, dygdesamme Jungfru Elisabetha Linelia om Lämmittylä Ryttare hemans besittiande ingådt d: 20: Novembris 1700:, kunde lagl:n inprotocolleras); KA mf. ES 1852 (kk 21) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 30.6.–1.7.1704 f. 118 (Cappellan högwällärde H:r Magister Laurentius Sacklenius anhölt att förra Landbonden på Kukola Börde Hemman [Merimasku Kukolainen] Hendrich Thomasson kunde tillhållas ehrsettia den missbygnad som han i dhe 3 Åhren han war på Kukola sig efterlembnat); KA mf. ES 2093 (ss 31) Laihian käräjät 23.–24.9.1709 s. 564 (Regementz Pastorens Mag:r Lars Sacklinii attest Dat: Riga d: 10 Aug: sidstl:); KA mf. ES 2095 (ss 34) Laihian käräjät 30.8.–1.9.1712 s. 754. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 279 (LVI), 280 (LVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 133, 138; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 19; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 349; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 18 (3.5.1703, ‡ hustru); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #433; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 87 #433 (Lisäyksiä ja oikaisuja); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #182. — Åbo Tidn. 1772 n:o 37–38; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 135; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 188; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) III s. 142; Finlands minnesvärde män II (1855–57) s. 173–176; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1140 (Sacklén Taulu 1); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 79 (Edelsköld Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #121G, 1557D, 1562D, 1592D, 1620D, 1834D, 2336G (1694), 2951R, 3482D, 3485D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6499; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #1575; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 20 #1575; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 189; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 173; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1602 (1714), 2790 (1715); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1264; Suomen kansallisbiografia 8 (2006) s. 542.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Sacklinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4150>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.