Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1696 Samuel Coriander Samuel Georgii, Aboensis 4214. * noin 1675. Porvarin poika Turusta. Ylioppilas Turussa kl. 1696 [Coriander] Sam. Georgii Aboens _ 214. Rovasti Ritzin Turussa papiksi vihkimä (1717–22). — Turun katedraalikoulun laulunopettaja 1711, pysyi virassa isonvihan yli. Armovuodensaarnaaja Turussa 1722. Kiikalan (Someron kirkkoherran palkkapitäjän) pitäjänapulainen (coadjutor) ja sijaiskirkkoherra 1724. † Kiikalassa 18.1.1732.

Pso: 1:o ~1700 Elin Pettersdotter tämän 2. avioliitossa († 1723); 2:o Elisabet Drysenius tämän 3. avioliitossa († Karjalohjalla 1750).

Pson edell. aviomies: Kiikalan pitäjänapulainen Samuel Lundanus 4744 (yo 1703, † 1723).

Veli(?): Auran kappalainen Matias Coriander U1126 († 1742).

Lanko: Kirkkonummen kirkkoherra Johan Drysenius 2923 (yo 1681, † 1725).

Lanko: Lopen kirkkoherra Johan Schytterus 2935 (yo 1681, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 44a; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 183 (12.5.1702, Till H:r Landzhöfd:n Bure), 655 (9.9.1710, Till H:r Landzhöfdingen Palmenberg); KA mf. ES 1851 (kk 20) Liedon käräjät 30.9.1703 f. 208v (Coadjutor Wällärde H:r Johan Schyterus ... Upwijsandes sedan een Attest som des Swåger Studenten Samuel Corriander honom meddelt Dat: den 25 Maji nästledne). — J. Tengström, Handlingar till upplysning i Finlands kyrko-historia VI (1827) s. 30; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 276 (LVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 44 (LVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 249 (11.4.1702, warit gifft i 2 åhrs tijd ... han wore membrum Collegii concionatorii hoos Hans Högwyrdigheet H:r Biskopen, där han och haf:r i prädijkande proof aflagdt ... förmodar sig snart kunna blifwa präst), 258, 353; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 121; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 102 (11.5.1723, ‡ directorcantus Samuel Corianders hustru); K. G. Leinberg (julk.), [Turun ylioppilaiden asevelvollisuudesta v. 1700–1702]. HArk ptk 20 (1908) s. 38. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 431; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 115; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 182; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kiikala; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 49.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Coriander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4214>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.