Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1696 Jakob Haartman Jacobus Jacobi, Australis 4218. * Uskelassa noin 1677. Vht: Halikon kihlakunnan kruununvouti Jakob Bengtsson Haartman († 1697) ja Kristina Gabrielsdotter Gottleben. Ylioppilas Turussa kl. 1696 [Hartman] Jac: Jac: Austr: _ 214. Respondentti 25.5.1701, pr. Torsten Rudeen U385. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1701 – sl. 1703. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.5.1705. — Turun katedraalikoulun toinen kollega 1703. Pakeni sotaa Ruotsiin (1714). Köpingin koulun kollega 1716. Sääksmäen kirkkoherra 1721. Rovasti 1729. ‡ Sääksmäellä 1.2.1730.

Pso: 1707 Anna Sofia Macrolander († 1751).

Appi: Pohjan ja Tammisaaren kirkkoherra Bengt Macrolander 1948 (yo 1667/68, † 1717).

Veli: Inkoon kirkkoherra, FM Gabriel Haartman 3975 (yo 1693/94, † 1730).

Poika: tilanomistaja Sääksmäellä, konduktööri Gustaf Haartman 6294 (yo 1736, † 1790).

Poika: Jakob Haartman 6829 (yo 1742, † 1794).

Vävy: Sääksmäen kirkkoherra, FM Samuel Möller 3990 (yo 1693/94, † 1732).

Vävy: Oriveden kirkkoherra, FM Anders Salovius 5809 (yo 1730, † 1771).

Vävy: Vampulan kappalainen Matias Wirberg 7014 (yo 1744, † 1789).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 82b; KA valtakunnanregistratuura 3.11.1721 f. 117 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Jacob Hartman at wara Kyrkioherde wid Sexmäki Pastorat i Åbo Stifft ... medelst Christiern Sevrenii 3918 dödel. frånfälle Sexmacki Pastorat uti Tavastehus lähn är ledigt wordet och till dess besättjande hoos Oss i nådig åtanka kommer Collega wid Cathedral Scholan i Åbo Oss älskelig Jacob Hartman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 277 (LVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 127, 128, 192, 244, 286, 294, 295, 349, 350, 375; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 147 #344. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 300; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 267; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 527 (Haartman Taulu 6); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1473G, 3364G, 3369R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Sääksmäki; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 49; G. Hansson och L. Herzog, Västerås stifts herdaminne II:2 (1990) s. 442; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 168; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1805 (1714), 2974 (1715), 4205 (1716), 5097 (1717), 5206 (1720), 5510 (1720), 5517 (1720), 5525 (1720).

Doria gratulantti

Päivitetty 19.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Haartman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4218>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.