Helsingin yliopisto

Tiedot

1692/93 Krister Sievonius Christiernus Christierni, Australis 3918. Vht: katselmuskirjuri Krister Henriksson (syntyisin Paimion Sievolasta, † ~1720) ja Maria Svensdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 7.6.1687 (in cl. rect. circ. infer., Christiernus [Christierni Poemarenses]). Ylioppilas Turussa 1692/93 [Sevonius] Christiern [Austr _ 200]. Stipendianomus 7.11.1694. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1695 – sl. 1697. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 10.5.1697. — Paimion pitäjänapulainen 1697. Rymättylän kappalainen 1698, vt. kirkkoherrana 1711. Pakeni sotaa Ruotsiin 1714, nimitetty siellä Sääksmäen kirkkoherraksi 1719 (kuoli ennen virkaan astumista). † paon aikana Åkerissa 1719.

Pso: 1:o 1698 Kristina Fontelius tämän 2. avioliitossa († ~1700); 2:o 1701 Susanna Kepplerus († 1712); 3:o 1713 Sigrid Sodialenius tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: Rymättylän kappalainen Petter Bergius 2887 (yo 1680/81, † 1697).

Appi: Rymättylän kappalainen Nils Kellmannus, myöh. Fontelius 1807 (yo 1665/66, † 1692).

Appi: ratsutilallinen Merimaskussa, kirjanpitäjä Alexander Kepplerus 1511 (yo 1661/62, † 1697).

Appi: Rymättylän kirkkoherra Johan Sodialenius 60 (yo 1640, † 1680).

Veli: Kiskon kappalainen Johan Sevonius 3917 (yo 1692/93, † 1745).

Poika: Uudenkirkon Vl. kirkkoherra Johan Sievonius 5302 (yo 1721, † 1727).

Vävy: Pohjan kappalainen Johan Palander 5424 (yo 1724, † 1779).

Vävy: Kemiön kappalainen Samuel Ruuth 5626 (yo 1728, † 1753).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 174b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (7.11.1694); KA valtakunnanregistratuura 17.11.1719 f. 196 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht ... för Christiern Sevonius at wara Kyrkioherde wid Säxmäki Pastorat i Tafwasteland, effter Elias Woiwalenius 1802), 3.11.1721 f. 117 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Jacob Hartman 4218 at wara Kyrkioherde wid Sexmäki Pastorat i Åbo Stifft ... medelst Christiern Sevrenii dödel. frånfälle Sexmacki Pastorat uti Tavastehus lähn är ledigt wordet); KA mf. ES 1848 (kk 13) Mynämäen ja Lemun käräjät 19.–21.3.1696 f. 12 (Studiosus Christiernus Sievonius befulmechtigad af Biskopinnan Wälb: Fru Susanna Gyllenstålpe); KA mf. ES 1855 (kk 31) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 5.–7.7.1711 s. 453, 481 (Vice Pastoren och Caplan H:r Christer Sevonius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 260 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 510, 525, 592, 593; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 40; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #161; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 188 (1687:II), 189 (1688:I), 192 (1689:II), 193 (1690:I), 195 (1691:I), 197 (1692:I), 199 (1693:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 89, 158, 299; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 188 (Sevonius Tab. 14); R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 153; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 208, 213; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1474 (1714), 2674 (1715), 3906 (1716), 5980 (1719).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Krister Sievonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3918>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.