Helsingin yliopisto

Tiedot

1693/94 Gabriel Haartman Gabriel Jacobi, Australis 3975. Vht: Halikon kihlakunnan kruununvouti Jakob Bengtsson Haartman († 1697) ja Kristina Gabrielsdotter Gottleben (porvarin tytär Porista). Porin triviaalikoulun oppilas ?. Ylioppilas Turussa 1693/94 [Hartman] Gabr. Björneb. _ 204. Respondentti 17.2.1700 pro exercitio, pr. Torsten Rudeen U385. Respondentti 7.11.1703 pro gradu, pr. Gabriel Juslenius 2987. FM 14.12.1703. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.5.1709. — Turun katedraalikoulun kollehtori 1707, konrehtori 1710. Pakeni Ruotsiin isonvihan ajaksi. Inkoon kirkkoherra 1719 (virkaan noin 1721). Rovasti. † Inkoossa 30.5.1730.

Pso: 1:o ~1708 Margareta Bergius († ~1725); 2:o Kristina Fridelin tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Porvoon piispa, FM ja TT Gabriel Fortelius 5295 (yo 1719, † 1788).

Appi: Taivassalon kirkkoherra, FM Anders Bergius 2091 (yo 1670/71, † 1724).

Appi: Korppoon kirkkoherra, FM Nils Fridelinus 3766 (yo 1691, † 1738).

Eno: Tammelan kirkkoherra Gabriel Gottleben 2225 (yo 1672/73, † 1713).

Veli: Sääksmäen kirkkoherra Jakob Haartman 4218 (yo 1696, † 1730).

Veli: teologian professori, FM Johan Haartman 4419 (yo 1699, † 1737).

Veli: henkikirjuri Grels Haartman 4711 (yo 1702/03, † 1760).

Poika(?): Anders Haartman 5541 (yo 1726/27).

Poika: Vöyrin kirkkoherra, FM Jakob Haartman 5668 (yo 1729, † 1767).

Poika: Loimaan kirkkoherra, FM Gustaf Haartman 5906 (yo 1732, † 1781).

Poika: Vöyrin kirkkoherra Johan Haartman 6185 (yo 1735, † 1794).

Veljenpoika: FM Henrik Johan Haartman 5569 (yo 1727, † 1740).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 82b; KA valtakunnanregistratuura 17.11.1719 f. 196 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för mag. Gabriel Hartman på Ingo Pastorat ... medelst Kyrkioherden Henrici Alani 3243 befordran, Ingo Pastorat i Nyland är ledigt wordet); KA mf. ES 1753 (cc 20) Halikon ja Uskelan käräjät 19.–21.10.1692 s. 132 (ett Ryttare hemman i Låppis by ... förnimmandes nu, Befallningzman Hartman der å hafwa förmådt, Höghwälborne H:r Baron och Landzhöfdingens Rustningz breef); KA mf. ES 1757 (cc 33) Halikon ja Uskelan käräjät 9.–10.10.1705 s. 276 (Crono Befallningzmannen Wälbet:de Gabriel Cajander (katso 5958) berättade sig kiöpt Rustningz Rättigheten till Loppis Rusthåll af Sahl. Befallningzmans Hartmans Arfwingar); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 26.2.1690 s. 9 (Olof Bengtsson Hardtman barnfödh her i Staden blef högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingens Nådgunstige bijfall antagen till byaman her i Staden, hwilcken och nu aflagde sin Borgare Eedh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 264 (LIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 43 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 174; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 43; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 368, 466 (†); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 150 #424. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 372; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 263, 264; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 526 (Haartman Taulu 2); V. Selinheimo, Ha(a)rtman – von Haartman sukujen alkuperästä. Genos 7 (1936) s. 69; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #122G, 1374D, 1499G, 1846R, 2634G, 2930G, 3364R, 3369G; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 156; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 48; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 166; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1607 (1714), 2795 (1715), 4033 (1716), 5096 (1717), 5205 (1720), 5509 (1720), 5516 (1720), 5524 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3259R, 3712.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Haartman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3975>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.