Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1697 Henrik Reuter Henricus Immanuelis, Tavastensis 4272. Vht: Hattulan kirkkoherra Emanuel Reuter 2373 (yo 1674/75, † 1723) ja Elisabet Ichtydius. Turun katedraalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa kl. 1697 [Reuter] Henr. [Ab‹¿› _ 218]. Ylioppilas Pärnussa 21.7.1700 ‹Tämä?›. Respondentti 29.11.1702, pr. Johan Munster 2581. Respondentti 3.3.1706, pr. David Lund 2257. Mainitaan lastenopettajana Lopella 1709.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 158b; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 365 (11.5.1706, Till Kongl. HoffRätten i Åbo); KA mf. ES 1852 (kk 22) Raision ja Maarian käräjät 21.–22.3.1705 f. 104 (Professoren Höglärde H:r Johan Munsters Fullmechtige Studiosus Henricus Reuter); KA mf. ES 1891 (ll 26) Lopen käräjät 1.–2.10.1709 s. 408 (Fru Capitein Leutnantskan å Saufwala Wälb: Sophia Catharina Muhls wegnar, hennes Barns Præceptor Hinric Reuter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 283 (LVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 28, 521; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 32, 35, 65–99 (17.4.–11.5.1706, målet mot student Henrik Reuter om Henrik Florins utpraktiserande från slottet), 136, 156; K. G. Leinberg (medd.), Kyrkoherden Henrik Florinus' brottmål 1705. SKHS pöytäk. 6 (1905–06) s. 180, 182; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 207 (1697:I); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1543. — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 544; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 115; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 122; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1848G, 2360R, 2625R, 4029G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 170.

Doria gratulantti

Päivitetty 8.3.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Reuter. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4272>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.