Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1698 Gustaf Neostadius Gustavus Gustavi, Ostrobotniensis 4372. Vht: Uudenkaarlepyyn kappalainen Gustaf Neostadius 1649 (yo 1663, † 1702) ja Brita Hoffrenius tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1698 [Neostadius] Gustav. Ostrob: _ 224. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1698] Gustavus Neostadius. | Adjunctus ministerii NeoCarlebyensis. obiit 1712. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 8.12.1711. — Armovuodensaarnaaja Uudessakaarlepyyssä 1711, pedagogi ja pitäjänapulainen siellä 1712. † Uudessakaarlepyyssä 1712.

Pso: Elisabet Petrejus tämän 1. avioliitossa († 1750).

Appi: Tenholan kirkkoherra, FM David Vetbechius, myöh. Petrejus 1755 (yo 1665, † 1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 137a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #481; KA mf. ES 2095 (ss 34) Uudenkaarlepyyn käräjät 11.–12.3.1712 s. 434 (Poedagogus ifrån NieCarlby Carolus Rimahl 4640, klagade att Adjunctus Ministerii dersammastädes Gustavus Neostadius, hafwer till Lapo Försambling affärdat en Skrifft, hwar uti han låtet om honom Rimahl någre swåre orde Formalier inflyta ... Uppå Neostadii wägnar infan sig dess Moder dygdesamma pastorskan Brita Hoffrenia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 294 (LIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 46 (LIX); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #481; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 88 #481 (Lisäyksiä ja oikaisuja); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 152 #481. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 90 (Gustavus Henrici Neostadius); A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 391 (Elfving Taulu 3); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2144; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 66.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Neostadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4372>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.