Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1640 Gabriel Gabriel Arvidi, Vemoensis 45. Kotoisin Vehmaalta. Ylioppilas Turussa sl. 1640 [Arvidi] Gabriel [_ 3]. — On ehkä sama henkilö kuin: Gabriel Gabriel Arvidi. Helsingin kappalainen (1647). † luultavasti 1650-luvun puolimaissa.

Pso: Gertrud Jöransdotter tämän 1. avioliitossa.

Veli: Iitin kirkkoherra Erik Ancherus 43 (yo 1640, † 1669).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 12a; KA mf. ES 1172 (b 2) Helsingin RO 28.6.1647 (D:nus Gabriel Arvidi Sacellanus härsammastädes, klaghar sigh af Muremestaren Mathijss Clausskou medh hånische ordh öfuerjlatt den 27 huius uthan någhon gifuen orsak); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 29.3.1652 (Stadz Capellanen H:r Gabriel Arvidj); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 15.3.1671 ([Guldsmeden] Johan Fabritius afladhe sin Borgare Eedh på 6 åhrs tijdh at qwarblifwa i Staden, hans Borgesmän wore Åldermannen Hans Stahl och M:r Johan Burtz), Helsingin RO 3.3.1673 (Gulsmeden Johannes Fabritius aflade sin Borgare Eedh till att wara Een handelsman effter han sitt handtwärke upsagdt), Helsingin RO 3.3.1673 (Inladhe Johannes Fabritius Ett Inventarium af gode män A:o 1671 den 19 Septemb: uprättadt På den befindtelige ägendoom effter sin hustrus Ährbare och gudfruchtige Gertrudh Jörensdåtters fordom Män, Sahl: Cappellan H:r Gabriel, och Sahl: M:r Johan Hillebrandh, hwilken Substans i alle mobilier ähr beräcknadt för 315 d:r 13 öre Sölf:r m:t där afdrages Expenserna och giäld 32 d:r 15 2/5 öre Sölf:r m:t hwilket b:te begiärade föras ad Protocollum); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 23.7.1700 s. 150 (Rådhman i Borgo Wähl:t Johan Fabritius ... låtit anhålla, om laga bewijs och Attestatum om des Sonns Sveno Fabritj afkombst och födelse ... är här födder blefwen i Ächta Sängh Åhr 1675 d: 3 September sampt Christnadt den 6 dito hwars Fader är merbem:te Rådhman Johan Fabritius och Modren Gudfruchtiga hustru Johanna Brenera (katso 2035), sammaledes hafwer och iblandh Andre öfwer des doop och Christendoom till Wittne warit häredzhöfdingen Wälb: Morthen Looschiöldh, och framledne Rådhmans härsammestädes Mårthen Johanssons käresta, dygdesamma hustru Sophia Johans dotter Lupæa (katso U295)); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 16.2.1671 (Fabritj hustru); KA mf. ES 1174 (b 14) Porvoon RO 20.3.1711 (Sahl: Rådman och Påstm: Johan Fabritio ... Mågarne Coadjutoren H: Hinrich Caarsman 4469 och Klåckaren Lars Starck sig infunno), Porvoon RO 26.6.1711 (framledne Borgarens Johan Fabritij Enckia, hustru Christina Schröder). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 4 (I). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 183.

Päivitetty 14.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel (Gabriel Arvidi). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=45>. Luettu 30.11.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gabriel Arvidi. p. 3 || Sannolikt bror till de på samma gång med honom inskrifvne Er. Arvidi här ofvan och Th. Arvidi här efteråt.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 4.

Tallenna tiedot muistiin