Helsingin yliopisto

Tiedot

6.7.1700 Joakim Tesche Joachimus Johannis, Viburgensis 4533. Vht: viipurilainen kauppias, raatimies Hans Johansson Tesche († ~1730) ja Margareta Joakimsdotter Sutthoff. Ylioppilas Turussa 6.7.1700 Tesche Joachim. Johannis Vib _ 232. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1700 Jul. d. 6.] Joachim. Johannis Tesche. Obiit Stud. Respondentti 13.5.1705, pr. Torsten Rudeen U385. † ylioppilaana.

Setä: ylioppilas Jakob Tesche 2244 (yo 1673, † 1678).

Lanko: Viipurin kirkkoherra, FM Magnus Alopaeus 4141 (yo 1695, † 1716).

Lanko: Luumäen kirkkoherra Per Forsander 4440 (yo 1699, † 1747).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 192b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #337; KA mf. ES 1838 (jj 21) Viipurin pitäjän käräjät 21.–22.2.1678 s. 12 (saaken emellan Borgarens och Handelsm:s Wäl:t Johan Tesches Sohn och Fullmechtige S:r Hans Tesche och Henrich Brusiusson ifrån Watinori). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 308 (LXI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 443 (Studiosus Thesch tillijka med sin cousin); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 47. — J. W. Ruuth, Wiipurin kaupungin historia II (1908) s. 1145; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2359G, 2638G, 3382R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 177.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Joakim Tesche. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4533>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.