Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1702 Henrik Laihiander Henricus Johannis, Euraensis 4669. * Eurassa noin 1682. Vht: Euran kappalainen Johan Laihiander 1868 (yo 1666/67, † 1703) ja hänen 1. puolisonsa Brita Collenius tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1702 Laihiander Henr. Joh. Eur: _ 244. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 7.6.1702 1702. 7 Juni Henricus Laihiander [Eufraenses] | V: Collega Sch: Raum: | hinc Sacel. in Säkylä & Kiuhlo 1712 | demum Pastor in Säkylä. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.5.1706. — Rauman triviaalikoulun vt. kollega 1705, samalla apulaispappi siellä 1706. Säkylän ja Köyliön kappalainen 1712, Säkylän vt. kirkkoherrana isonvihan aikana 1717–22. Säkylän kirkkoherra 1730. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1735. ‡ Säkylässä 3.6.1753.

Pso: 1:o 1706 Maria Rungius († 1736); 2:o 1737 Ulrika Beata Tolpo († 1776).

Appi(?): Loimaan kirkkoherra Matias Rungius 1312 (yo 1659, † 1715).

Appi: turkulainen kauppias, raatimies Henrik Tålpo 1854 (yo 1666, † 1734).

Poika: Närpiön kirkkoherra, professori, FM ja TT Johan Laihiander 6225 (yo 1735, † 1794).

Tyttärenpoika: Noormarkun kappalainen Elias Daniel Corpolander 8074 (yo 1758, † 1799).

Vävy: Liedon pitäjänapulainen Josef Faberman 4898 (yo 1706, † 1730).

Vävy: Kiukaisten kappalainen Johan Landanus 5685 (yo 1729, † 1742).

Vävy: Kiukaisten kappalainen Johan Hellenius 6159 (yo 1735, † 1768).

Vävy: Säkylän kirkkoherra Anders Elgfooth 6854 (yo 1742, † 1784).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 110b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #435; KA mf. ES 1932 (mm 37) Euran käräjät 27.–28.3.1701 s. 315; KA mf. ES 1934 (mm 41) Euran käräjät 30.9.–1.10.1703 s. 92 (att af höra de wittnen om det förseende som Coadiutoren härstädes H:r Johan Aurelius 3068 d: 28 Augusti förledne när han Christnat Rusthållaren Erich Lahianders barn Brita benämt i Sårckis by ... hwar efter framkallades i förstone Studenten Mons:r Henrich Lahiander, som ojäfwad aflade sin eedh ... dess Stiufmoder, Sahl: Cappellan H:r Johan Lahianders Änckia Catharina Langia); KA mf. ES 1935 (mm 44) Euran käräjät 8.–11.7.1705 f. 348v (Studenten Henr: Laihianders wittnesmåhl i denne sak); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 12.12.1707, Rauman RO 30.6.1712. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 311 (LXII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #435; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 148 #373. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 229, 230; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1620D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Säkylä; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 173, 213.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Laihiander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4669>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.