Helsingin yliopisto

Tiedot

11.6.1702 Erik Dahl Ericus Erici, Uhloensis 4674. * noin 1685. Vht: oululainen kauppias, sittemmin Kemin nimismies Erik Eriksson Dahl († 1708) ja Brita Balt. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 11.6.1702 Dahl Eric Uhloens. Obotn _ 244. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1702] Ericus Dahl. Uloensis. | Sacellanus in Kimito | 1718; obiit 1732. Ylioppilas Uppsalassa 11.11.1704 Ericus Dahl Studiosus Aboensis, natione vero Ostrobothn. cum testim. Rect. Acad. Aboënsis. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1711. — Kemiön kappalaisen apulainen 1711, kappalainen 1718. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa isonvihan aikana 1721. † Kemiössä 18.3.1732.

Pso: 1:o 1711 Elisabet Svedjelin tämän 2. avioliitossa († 1719); 2:o Margareta Gottleben (elossa 1744).

Pson edell. aviomies: apulaispappi Axel Häggerooth 4900 (yo 1706, † 1710).

Appi: Kemiön kappalainen Gabriel Svedjelinus 1380 (yo 1659/60, † 1718).

Appi: Tammelan kirkkoherra Gabriel Gottleben 2225 (yo 1672/73, † 1713).

Poika: Dragsfjärdin kappalainen Erik Dahl 5943 (yo 1732, † 1779).

Veljenpoika: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Zachris Dahl 5650 (yo 1729, † 1753).

Tyttärenpoika: tilanomistaja Somerolla Karl Gustaf Wiens 10515 (yo 1789, † 1839).

Vävy: Liedon pitäjänapulainen Anders Lönnroth 6304 (yo 1736, † 1774).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 46b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #506; Kemiön kirkonark. vol. 66 (KA mf. JK 621), Hiereuologia Kimitoensis s. 101; KA mf. ES 3586, Piikkiön tuomiokunnan perukirjat vol. 186, 1735–1778, f. 46 (2.11.1744, tässä kuolinpäiväksi mainitaan 10.3.1732) KA mf. ES 2032 (rr 12) Hailuodon käräjät 18.2.1669 f. 288v (Företrädde, Handelsmannen utj Uhlo stadh Erich Östenson Rätten tillkiänna gifwandes, huruledes, hans Swär fader, Kyrkioherden opå Carllöö H:r Markus (katso 1151), hafwer råkadt utj stoor swagheet); KA mf. ES 2040 (rr 35) Kemin käräjät 4.–5.3.1698 s. 450 (Borgaren ifrån Uhleå stadh Jacob Holmsteen inlade i Rätten ett Extractum protocolli, hwaruthinnan hans antecessore Matrimonij Sahl: Anders Daal haar förmådt een denne Rättens inprotocollering af d: 22 Febr: 1692 på Haans Haansson Lassila för 249 d:r 29 ö: k:m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 310 (LXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 48 (LXII); Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 30; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #506; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 89 #506 (Lisäyksiä ja oikaisuja); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 152 #476. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 414, 415; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 363 (Dahl Taulu 2); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1447 (Oikaisuja ja lisäyksiä); A. Ilmoniemi, Oulun Dahl-suku. Genos 36 (1965) s. 124; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6806; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 165.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Dahl. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4674>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.