Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1703 Henrik Wärdh Henricus Henrici, Australis 4757. Vht: Taivassalon Fagernäsin vuokraaja, nimismies Henrik Henriksson Wärdh († 1695) ja hänen 2. puolisonsa Anna Pettersdotter Bergius tämän 1. avioliitossa (pso 2:o 1701 kruununvouti Vilhelm Pihl tämän 2. avioliitossa). Ylioppilas Turussa kl. 1703 Wærd. Henr. Austr. _ 249. — Majoitusmestari henkiratsuväkirykmentissä 1710, 2-kornetti 1711, 1-kornetti 1713, luutnantti 1718, ero 1722. Ratsumestarin arvo 1740. † Tukholmassa 6.2.1749.

Äidin isä: Taivassalon kirkkoherra, professori, FM Petter Bergius 4 (yo 1640, † 1691).

Velipuoli: apulaispappi Jakob Wärdh 2592 (yo 1677/78, † ~1692).

Velipuoli (eri äiti ja isä): Vilhelm Pihl 4758 (yo 1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 203a; KA mf. ES 1930 (mm 28) Taivassalon käräjät 25.–26.6.1695 s. 163 (Arffskiftet, förledne wintras, effter Arrendatoren Sahl. Henrich Werdh); KA mf. ES 1931 (mm 33) Vehmaan käräjät 18.–21.2.1698 f. 72v (Arrendatorskan dygdesamme hustru Anna Bergia), Taivassalon käräjät 23.–26.2.1698 f. 75v (dygdesamme hustru Anna Bergia, som Ländzmans tiensten här i Sochnen förträder), Taivassalon käräjät 16.–17.5.1698 f. 86v (Sahl: Arrendatoren Henrich Werdh ... sitt Rusthålld Kaustio); KA mf. ES 1932 (mm 36) Taivassalon käräjät 7.–8.3.1700 s. 353; KA mf. ES 1933 (mm 39) Taivassalon käräjät 27.–29.10.1702 s. 189–194 (Probsten och Kyrkioherden uthi Töfssala S:n, Ehrewördig Mag:r Andreas Bergius och Kyrkioherden uti Nykyrkie H:r Michael Brunlööf, skola antagit sig Förmynderskapet för dess [Johan Haakz] Omyndige Swåger Henrich Wärdh); KA mf. ES 1933 (mm 40) Kalannin käräjät 29.–30.5.1703 s. 455; KA mf. ES 1934 (mm 41) Taivassalon käräjät 4.–5.11.1703 s. 287; KA mf. ES 1934 (mm 42) Taivassalon käräjät 18.–20.5.1704 s. 567; KA mf. ES 1934 (mm 43) Taivassalon käräjät 8.–11.10.1704 f. 35; KA mf. ES 1935 (mm 44) Taivassalon käräjät 26.–27.5.1705 f. 212; KA mf. ES 1936 (mm 45) Taivassalon ylim. käräjät 23.1.1706 f. 713; KA mf. ES 3241 (Åland 16) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 10.–11.3.1711 s. 138 (Compagnie Qwartermestaren under Kongl: Maij:tz Lijf Regemente till Häst Manhaftigh Hindrich Wärd, som blifwit stemdh att Swara Gästgifwaren Jacob Anderson Graan, angående Slagzmåhl inför sände dess Skriftelige uhrsächt Dateradt Berg d: Martii 1711); KA mf. ES 3242 (Åland 16) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 7.–8.3.1712 s. 322 (Crono Befallningzman Wälbetrodde Wilhelm Pihl ... uppå des Stiufsons Cornettens Edell och Manhaftigh Hinrich Wärdz wäg:r). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 320 (LXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 88 (äiti), 94 (äiti). — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 749; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 93; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7494; Sursillin suku. Muita korjauksia ja lisäyksiä – Andra rättelser och tillägg. Genos 50 (1979) s. 29; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 66 (1995) s. 78.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Wärdh. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4757>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wærd, Henr. Austr. p. 249 || Jfr i XXXIX.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 320.