Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1704 Gabriel Arenius Gabriel Thomæ, Ostrobotniensis 4829. Vht: Maalahden kirkkoherra Tomas Arenius 2239 (yo 1672/73, † 1692) ja Anna Kalm. Ylioppilas Turussa sl. 1704 [Arenius] Gabr. Ostrob _ 253. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1704] Gabriel Arenius. | D. 25 Jul. | A:o 1719 | Pastor in Nerpis. obiit 1730. | Primum Pastor Legionis Ostrob. Vice Pastor Wasensis. Inde Pastor in Nerpis. Respondentti 21.3.1708, pr. Johan Munster 2581. — Pataljoonanpappi eversti H. G. von Buddenbrockin liivinmaalaisessa rykmentissä Riiassa 1709. Rykmentinpappi H. F. von Beckerin jalkaväkirykmentissä 1710, Länsi-Götan säätyläisrakuunarykmentissä (Ax. Sparren rykm.) 1712, ero 1713. Vaasan ja Mustasaaren vt. kirkkoherra s.v. Pakeni sotaa Ruotsiin 1714. Toimi pappina Uumajassa paon aikana. Närpiön kirkkoherra 1719 (virkaan noin 1721). † Närpiössä 25.2.1730.

Pso: 1712 Sofia Helena Rivelius († Sulvassa 1752).

Appi: Maalahden kirkkoherra Mårten Rivelius 2448 (yo 1676, † 1711).

Poika: Turun kappalainen Mårten Arenius 6155 (yo 1734, † 1787).

Poika: Sulvan kappalainen Tomas Arenius 6178 (yo 1735, † 1779).

Poika: Vaasan kappalainen, FM Gabriel Arenius 6612 (yo 1739, † 1778).

Poika: Helsingin kaupunginnotaari Pehr Gabriel Arenius U734 († 1752).

Vävy: Turun tuomiokapitulin notaari, FM Abraham Frosterus 6060 (yo 1733, † 1766).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 11a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #525; KA valtakunnanregistratuura 3.7.1719 f. 121 (Inrikes civilexpeditionen, Kyrkioherde Fullmakt för Gabriel Arenius på Närpis Pastorat ... medelst Gabriel Thavonii 2796 dödeliga afgång Kyrkioherde beställningen wid Närpis Pastorat i Åbo Stifft är worden ledig); KA mf. ES 2092 (ss 29) Maalahden käräjät 9.–10.10.1707 s. 994 (Studenten Gabriel Arenius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 324 (LXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 243; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #525. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 35; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) III s. 139; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1841D, 2641R; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 188, 192; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 181; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3584 (1715), 4718 (1716); Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 66 (1995) s. 75.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Arenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4829>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.