Helsingin yliopisto

Tiedot

13.5.1707 Erik Collanus Ericus Claudii, Viburgensis 4964. * Pieksämäellä 3.4.1691. Vht: Pieksämäen kirkkoherra Claes Collanus (Claudius Clavidi, † 1692) ja hänen 2. puolisonsa Susanna Curnovius tämän 1. avioliitossa. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Turussa 13.5.1707 [Collanus] Ericus Viburg _ 264. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1707] d. 13. Maii. Ericus Collanus. [fratres uterini. E Gymn. Vib.]. Vihitty papiksi Mikkelissä 10.9.1711. — Armovuodensaarnaaja Mikkelissä 1711. Joroisten pitäjänapulainen 1714. Pakeni sotaa Paltamoon s.v. Joroisten kappalainen s.v. (virkaan 1718, oli sitä ennen jäänyt venäläisten vangiksi Kajaanissa 1716, suljettu Turun linnaan 3 kuukaudeksi ja toiminut vapauttamisen jälkeen pappina Maariassa 1716–17), vt. kirkkoherrana 1721–24. Rantasalmen 2. kappalainen 1728. ‡ Rantasalmella 3.10.1736.

Pso: 1719 Magdalena Heinricius tämän 1. avioliitossa († 1774).

Pson seur. aviomies: Rantasalmen kappalainen Claes Fegman 6114 (yo 1734, † 1765).

Appi: Rantasalmen kirkkoherra, FM Anders Heinricius 3665 (yo 1690, † 1729).

Isäpuoli: Joroisten kirkkoherra Nils Lång 3633 (yo 1690, † 1716).

Äidin isä: Kajaanin pormestari, kihlakunnantuomari Johan Curnovius 8 (yo 1640, † 1665).

Poika: Rantasalmen kappalainen Claes Collanus 6564 (yo 1739, † 1790).

Poika: henkikirjuri, lippumies Anders Collan U1265.

Vävy: Rantasalmen triviaalikoulun kollega, konrehtori, FM Karl Brusin 6666 (yo 1740, † 1774).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 42b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #422; KA valtakunnanregistratuura 2.12.1680 f. 793 (Öpet bref för H. Claudio Collano, att blifwa Kyrkioheerde uti Piexämäki försambling ... Wij Carl etc. Giöre wetterligit, at eftersom oss hafwer i underdånigheet wår tro Undersåthe wällärde Claudius Collanus upwijst Biskopens och Dom Capittlets i Wijborg sig meddeelte Collation och försäkring daterat Wijborg d. 21 Febr. och 1 Martij 1673 upå Piexämäki pastorat efter sin Swärfader H:r Simon Christierni (katso 2984), och det uppå bem:te Församblings enhellige vocation och kallelse ...), 12.6.1692 f. 286 (Collation för H. Simon Ericius (katso 3227) på Piexämä Pastorat ... såsom medelst Claudii Collani dödelige afgång Piexämä Pastorat är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 1837 (jj 18) Viipurin pitäjän käräjät 30.6.–1.7.1673 s. 83 (H: Claudius Collanus och H: Reinholt Hertz, som medh H: Gabriel U1222 warit hade, giorde i saken en lijka bekennelse som H: Gabriel Saken refererade). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 333 (LXVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 427; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 59. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 288, 292; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 215; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 332 (Collan Taulu 8); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 69 (von Collan Tab. 1); A. Ilmoniemi, Pieksämäen Collanusten polveutumisesta ja nimestä. Genos 16 (1945) s. 81–87; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #136G; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 103, 184.

Doria gratulantti

Päivitetty 14.6.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Collanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4964>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.