Helsingin yliopisto

Tiedot

1645/46 Gustaf Wijnberg Gustavus Gustavi, Alandus 506. Vht: Föglön Degerbyn omistaja, kestikievarinpitäjä ja jahtimestari Gustaf Hansson Winberg ja N.N. Ylioppilas Turussa 1645/46 Wiinberg Gust. [Gustavi Aland _ 25]. — Asui Föglön Degerbyssä. † (1675).

Pso: Karin Eriksdotter Portulinus tämän 1. avioliitossa († 1688).

Pson seur. aviomies: Paraisten ent. kappalainen Erik Ketarenius 2206 (yo 1672/73, † 1708).

Veli: Föglön nimismies Johan Wijnberg 507 (yo 1645/46).

Veli: Henrik Wijnberg 508 (yo 1645/46).

Veli(?): Svante Vinberg 1156 (yo 1656/57).

Lanko: Kökarin kappalainen Erik Portulinus 548 (yo 1646/47, † 1697).

Kaima: Gustaf (Gustavus Gustavi) 588 (yo (1647)).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 211a; KA valtakunnanregistratuura 3.10.1645 f. 207 (Öpet bref Gustaf Hansson, Jägemästare, at niuta det Skattehemmanet Dägerby i Fogel Sochn på Åhland vthi sin och sin hustrus Lijfztijdh), 12.10.1645 f. 221 (Fulmacht för Gustaf Hansson, att wara under Jägmästare på Ålandh ... Wij Christina etc. Göre witterligen att wij hafwe förordnad och tilbetrodt, efftersom Wij härmedh i detta wårt öpne breffz krafft, förordne och tilbetroo brefuisare Giöstaff Hansson Wijnbergh att wara wår under Jägmestare på Ålandh), 27.8.1646 f. 524 (Öpet breef för Jägemästaren på Ålandh, Gustaff Hansson, att niuta 3 sine hemman vthi Fogell Sochn och Degere by på Ålandh vnder frällsses frijheet i sin och sin hustrus lijfztijdh och hans barn dem för skatt och vthlagor); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Föglön ja Kökarin käräjät 8.3.1675 (Hustru Karin Sal: Gustaf Winbergs Enkia j Degerby, käradhe til sin Brodhers H: Erici Portulini j Hummersöö hustru, Anna Mårtensdotter, at dhenne hadhe berycktat henne för een Skökia, och lättfärdigh hoora, Beropandes sigh på Studenten H: Ericum Ketharenium och H: Eriks dräng Matz Hansson); KA mf. ES 1751 (cc 13) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 1.–2.12.1685 f. 222v (Sacellanus Wällärde H:r Ericus Ketharenius ... des Styfdotter Chirstin Gustafzdotter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 31 (VI).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Wijnberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=506>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.