Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1709 Gabriel Wallman Gabriel Gabrielis, Tavastensis 5083. * Hämeenlinnassa noin 1691. Vht: Hämeenlinnan kirkkoherra Gabriel Wallman 2880 (yo (1680), † 1704) ja Maria Revalius. Ylioppilas Turussa kl. 1709 [Wallman] Gabr. Tav _ 274. Rovasti Ritzin Turussa papiksi vihkimä 1718. — Hattulan vt. kirkkoherra ylioppilaana isonvihan aikana 1714. Huittisten pitäjänapulainen 1718. Vampulan kappalainen 1722, Huittisten 1730, ero 1747. † Huittisissa 24.6.1752.

Pso: 1:o 1718 Maria Elisabet Keckonius; 2:o 1723 Maria Lignipaeus († 1725).

Appi: Huittisten kirkkoherra Johan Keckonius 1581 (yo 1662/63, † 1719).

Appi: Kalannin kappalainen Daniel Lignipaeus 1917 (yo 1667, † 1710).

Vävy: Huittisten pitäjänapulainen Mikael Rajalin 6444 (yo 1738, † 1756).

Vävy: Huittisten pitäjänapulainen Anders Gummerus 7712 (yo 1753, † 1765).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 205a. — J. Tengström, Handlingar till upplysning i Finlands kyrko-historia VI (1827) s. 30; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 343 (LXIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 248. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 224, 225, 226; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Huittinen; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 151, 152.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Wallman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5083>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.