Helsingin yliopisto

Tiedot

1722 Karl Gustaf Werander 5339. * Lapväärtissä 28.5.1705. Vht: Lapväärtin kirkkoherra, FM Jakob Werander 4008 (yo 1694, † 1711) ja Maria Wasbom tämän 1. avioliitossa. Västeråsin lukion oppilas 1720. Ylioppilas Turussa 1722 [Werander] Car. Gustav. Ostrob _ 298. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1722] Carolus Gustavus Werander. Magister in Philosophia Aboæ pronunciatus die 14 Junii 1726. Pastor Regiminis Bothnici confirmatus 1727. Pastor Palæo Carlebyensis 1736 constitutus. 1743 translatus ad pastoratum Sim et Altuna Wesmanniæ. 1750 translatus ad Ecclesiam Fenn: Holmiæ. | Præpositus et Theologiæ Doctor; A:o 1772 placide obdormivit. Stipendiaattiteesi 27.2.1725, pr. Peter Elfving U453. Respondentti 12.2.1726 pro exercitio, pr. Daniel Juslenius 3745. Respondentti 23.4.1726 pro gradu, pr. Johan Haartman 4419. FM 14.6.1726. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1.11.1727. TT h.c. Lundissa 25.6.1768. — Pohjanmaan jalkaväkirykmentin rykmentinpastori 1727. Kokkolan kirkkoherra 1735. Lääninrovasti 1740. Pakeni sotaa Ruotsiin 1741. Ruotsin valtuuskunnan saarnaajana rauhanneuvotteluissa Turussa 1743. Simtunan ja Altunan kirkkoherra (Uppsalan hiippak.) s.v. Rovasti 1744. Tukholman suom. seurak. kirkkoherra 1750. Tukholman konsistorin jäsen s.v. Pappissäädyn valtuutettu valtiosäätyjen pankissa s.v., samoin valtiosäätyjen manufaktuurikonttorissa 1754–66. Saarnaaja pappeinkokouksessa Kokkolassa 1738. Valtiopäivämies 1740–41, 1742–43, 1751–52 ja 1760–62. † Tukholmassa (suom. seurak.) 31.12.1771.

Pso: 1:o 1728 Birgitta Kristina Sand († 1759); 2:o 1759 Hedvig Eleonora Lindhielm tämän 2. avioliitossa († 1770).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 209a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #590; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1722–1754 ([17.12.1723]). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 368 (LXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 57 (LXXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 171, 172, 256, 341, 387, 423, 516, 518; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 6, 13, 34, 56–69, 76, 77, 80, 118, 168, 245; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 70, 276, 354; A. R. Cederberg, Piispa Herman Witten vihkimien pappien luettelo 1719–1727. SSV 17 (1933) s. 248–258 #98; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #590. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 118; J. A. Almquist, Kommerskollegium och riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Meddelanden från Svenska riksarkivet 2:4 (1912–15) s. 635; Y. Blomstedt, Suomalaisten ruotujakoisten joukko-osastojen vakinainen papisto... (1721–1808). SSV 31 (1947) s. 47; G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951) s. 99; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #503D, 859R, 1361R, 1599D, 1616D, 1834G, 1839R, 3930opp., 4100D, s. 585 #3460D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kokkola; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9180; L. Berg och R. Norrman, Uppsala stifts herdaminne II:7 (1997) s. 101; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 332.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Gustaf Werander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5339>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.