Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Mikael Jurvelius Michael Jacobi, Uhloensis 55. Vht: oululainen kauppias Jakob Sigfridsson ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Michael Jacobi Uhloensis. Oraatio 19.9.1641 (painettu 1645). Respondentti 2.1647 pro gradu, pr. Jöran Alanus U9. FM 4.5.1647 priimus. Respondentti 28.1.1648, pr. Eskil Petraeus U1. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1648 (Johan Klingiuksen sijaisena). Preeses 14.12.1650. Preeses 1.1651. — Turun akatemian varanotaari 1643, akatemian notaari 1646, 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri 1649. Oulun kirkkoherra 1657. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1647, preeses Kokkolassa 1660. † Oulussa 1670.

Pso: Brita Andersdotter Ligelius tämän 1. avioliitossa († 1701).

Pson seur. aviomies: Limingan kirkkoherra Gustaf Lithovius U196 († 1685).

Veli: Pyhäjoen pitäjänkirjuri Jakob Jurvelius 441 (yo 1644).

Vävy: Limingan kappalainen Johan Limingius U270 († 1673).

Vävy: Siikajoen kirkkoherra Hans Forbus 2111 (yo 1671, † 1733).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #2; KA valtakunnanregistratuura 4.3.1657 f. 319 (Confirmation för Mäster Michell Jacobi Juvelius att wara Kyrkioherde i Uhlo), 10.3.1670 f. 349 (Collation för H:r Hendrich Josephi Lothovio 375 att wara Pastor i Uhlaborgz Stadh ... Pastoratet i Uhlaborgz Stadh, förmedelst Körkioheerdens dhersammastädes Magistri Michaelis Jurvelij dödelige afgång är vacant och leedigt wordet), 16.11.1670 f. 508 (Prolongation på Nådhåhr för [framledne pastoris i Uhlo Magistri Michaëlis] Juvelij Enkia); KA mf. ES 2031 (rr 11) Oulun käräjät 14.6.1661 f. 35v, Limingan käräjät 7.2.1661 f. 73, Muhoksen käräjät 11.2.1662 f. 176 (ett Lax fiske eller Pathu stelle wedh Uhlåfårs eller Marikåskj på Södresidan), Muhoksen käräjät 14.7.1663 f. 333 (Kyrkioherden M:r Michel Jurvelius företrädde, och inlade ett fordom höghlåfl: j åminnelse Konung Gustaff Adolphz Presterskapet meddelte Resolution Dat: Örebroo A:o 1617), Oulun käräjät 9.2.1664 f. 405v (Företrädde Kyrkioherden Magist: Michell Jacobi Jurvelius och prætenderade opå en Präste bordz Pata ... Märikåski fiskierijet), Oulun käräjät 12.–13.1.1665 f. 644 (Företrädde Kyrkioherden Mag:r Michael Jurvelius och Rätten tillkiänna gaf det emellan honom och Sochnen hafwer warit een splijt och oenigheet om ett Patu ställe), Muhoksen käräjät 12.7.1664 f. 538v, Oulun käräjät 11.7.1665 f. 700; KA mf. ES 2031 (rr 12) Oulun käräjät 5.–6.2.1668 f. 114v; KA mf. ES 2032 (rr 12) Oulun käräjät 19.–23.2.1669 f. 298; KA mf. ES 2033 (rr 13) Oulun käräjät 8.–14.1.1674 f. 532; KA mf. ES 2033 (rr 14) Oulun käräjät 17.–19.2.1675 f. 38v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 5 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 101, 106, 109, 184, 186, 189 passim; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 10 passim; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 17, 29; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 377; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 65 (3.3.1657, Confirmationsbref på Uhlo pastorat), 308 (10.3.1670, †), 325 (16.11.1670); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 29 #33 (4.8.1649); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. XII, 53 #44 (18.6.1649), 73 #61 (12.2.1655); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #2. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 193; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 110; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 268; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 223; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #151G, 154R, 158G, 189G, 1831–1832P, 1831G, 2681G, 2762R, 4346G; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 69; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 40; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #221R, 1035, 1040, 1530, 1608, 2025, 2026, 2027, 2845R, 3779.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 9.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Jurvelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=55>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.